דלג לתוכן
תביעות ביטוח דירה
תביעות ביטוח דירה

הגשת תביעה במקרה של תאונות אישיות

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עלייך לעשות?

במידה ויש לך תביעה לתגמולי ביטוח בהתאם לפוליסה לביטוח תאונות אישיות, עליך למלא את טופס הודעה על תאונה - ביטוח תאונות אישיות ולהגיש את התביעה בכתב באמצעות סוכן הביטוח או ישירות למחלקת התביעות ב"מגדל חברה לביטוח בע"מ".

2. מסמכים שיש לצרף

א. טופס תביעה הכולל ויתור על סודיות רפואית.

ב. אישור משטרה במידה והאירוע בו היית מעורב הוא אירוע תאונת דרכים.

ג. תיאור מפורט של נזקי הגוף שנגרמו לך מהתאונה בצירוף כל התיעוד הרפואי להוכחת הפגיעה הנטענת.

ד. במקרה של פטירת המבוטח, יש להמציא בנוסף למבוקש גם את המסמכים הבאים: תעודת פטירה, צו ירושה או צו קיום צוואה חתום ומאושר ע"י בית המשפט או רשם לענייני ירושה.

ה. במקרה ומדובר בתאונה שאירעה בעבודה, בדרך או בחזרה ממנה יש להמציא בנוסף למבוקש גם את המסמכים הבאים: טופס תביעה שהוגש למוסד לביטוח לאומי וקביעת הנכות(ככל שרלוונטי) או הזכאות שנקבעה לך ע"י גורם זה.

את המסמכים יש לשלוח באחת מהדרכים הבאות בצירוף פרטים על התביעה: מספר תביעה/פנייה(הרשום לעיל), 
ת"ז של התובע, מספר פוליסה(ככל שרלוונטי ונמצא ברשותך).
בדואר: מגדל חברה לביטוח בע"מ לידי מחלקת תביעות רכוש, ת.ד 3063 קריית אריה פתח תקווה. מיקוד 4951106. 
בפקס: 076-8869646 
בדוא"ל: shamut@migdal.co.il

ככל שתקדים להעביר אלינו את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים לתביעתך או הנדרשים ממך, תאפשר לנו לקדם את הטיפול והברור בתביעתך.

3. מה יקרה בהמשך ...

א. פתיחת תביעה: תביעה נפתחת בחברה עם הגשת טופס תביעה או מסירת הודעה מתאימה על האירוע.

ב. הודעה למבוטח על פתיחת התביעה בחברה: סמוך למועד קבלת ההודעה על האירוע בחברה, יישלח לתובע אישור על כך שתיק התביעה בחברה נפתח בצירוף ערכת המדריך לתובע.

ג. מינוי מומחה רפואי: החברה ממנה על פי שיקול דעתה ובהתאם לצורך מומחה רפואי לבדיקת התובע ו/או המסמכים הרפואים שהומצאו לה ככל שנדרש.

ד. קבלת דוח רפואי, המידע והמסמכים הראשוניים מהתובע

ה. השלמת מידע ומסמכים נוספים הנחוצים לבירור התביעה, ככל שנדרש: מכתב לתובע הכולל פירוט של המסמכים שהתקבלו בחברה ו/או מידע/מסמכים שהתבקשו וטרם התקבלו.

ו. ברור החבות והיקפה: תוך 30 יום, מהיום שהיו בידי החברה כל המידע והמסמכים שהחברה דרשה מהתובע לשם ברור התביעה, תקבל החברה את אחת מההחלטות הבאות:

  • מסירת הודעת תשלום (התשלום יבוצע בהתאם).
  • מסירת הודעת תשלום חלקי, במקרים בהם החברה תחליט לדחות חלק מתביעתך(התשלום יבוצע בהתאם).
  • ניהול משא ומתן עם התובע - באם הצדדים הגיעו להסכמה - נמסרת הודעת פשרה. עם קבלת אישור בכתב מאת התובע להודעת הפשרה, מועבר התשלום  בהתאם להודעת הפשרה.
  • הודעת דחייה.
  • הודעת המשך בירור, אם החברה סברה שדרוש לה זמן נוסף לשם בירור התביעה, בין משום שאין בידיה כל המסמכים והמידע הדרושים לבירור החבות(כולל מגורם אחר זולת המבוטח) ובין מסיבה אחרת שתפורט בהודעת המשך בירור.

4. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".

אפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת  SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 076-8866492 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00.

 

תביעות דירה