דלג לתוכן
תביעות ביטוח בריאות
להגשת תביעה אונליין

הגשת תביעה לפיצוי בגין ניתוח/אשפוז עקב מחלה

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עלייך לעשות?

יש למלא טופס זה אם יש לך פוליסה הכוללת כיסוי כגון: אשפוז כתוצאה ממחלה, פוליסת ניתוחים הכוללת סעיף פיצוי בגין אשפוז ממחלה או פוליסת ניתוחים הכוללת אפשרות פיצוי בגין ניתוח שבוצע ללא מעורבות החברה.

באפשרותך למלא את הטופס באופן ידני: הגשת תביעה - פיצוי בגין ניתוח/אשפוז מחמת מחלה >

 

2. מסמכים שיש לצרף

א. קבלה/ות - במידה ושולמה על ידך השתתפות עצמית.

ב. גיליון ניתוח/מכתב סיכום שחרור מאשפוז

ג. מסמכים רפואיים הכוללים את תולדות המחלה, סיכומי חדר מיון/בית חולים אם קיימים וכל מסמך רפואי הקשור לתביעה.

ד. טופס "ויתור על סודיות רפואית וכללית" חתום, כולל סעיף "עד לחתימה" (עד לחתימה יכול להיות - עו"ד/רופא/אחות/עובד סוציאלי/פסיכולוג/סוכן הביטוח בצירוף חותמת הסוכן ולא חותמת סוכנות הביטוח או תצלום רישיון סוכן תקף).

ה. במקרה של מבוטח קטין, יש להעביר מכתב חתום על ידי שני ההורים שבו יצוין אופן התשלום הנדרש ופרטי המוטבים, בצירוף תעודת זהות של המוטבים.

ו. במידה ותביעתך להחזר כספי הינה מעל 5,000 ₪ - יש לצרף תצלום המחאה או אישור מהבנק על פרטי חשבונך.

* עד לחתימה נדרש על פי חוזר משרד הבריאות 15/2003 מתאריך 9.3.2003.

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:

  • באמצעות סוכן הביטוח
  • באמצעות דואר ישראל: עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות בריאות ת.ד 3063 קרית אריה פתח תקוה, מיקוד 4951106.
  • לתיבת דואר אלקטרוני: tviotbri@migdal.co.il
  • בפקס: 03-6278444

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' פוליסה, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

3. מה יקרה בהמשך ...

א. לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי, בכפוף לתנאי הפוליסה.

ב. במידה וידרשו מסמכים נוספים תישלח לך הודעה בכתב.

4. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 03-9201010 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00.

מוקד תביעות