דלג לתוכן
תביעות ביטוח בריאות
תביעות ביטוח בריאות
להגשת תביעה אונליין

הגשת תביעה לשירותים רפואיים ללא אשפוז (אמבולטורי)

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עליך לעשות?

יש למלא טופס זה אם יש לך פוליסה הכוללת כיסוים כמו נספח אמבולטורי, כתב שירות רפואה משלימה ו/או נספחים וכתבי שירות נוספים. דוגמאות לשירותים רפואיים אשר קיימים בתנאי הפוליסות לשירותים רפואיים ללא אשפוז (אמבולטורי): התייעצות עם רופא מומחה (שלא אגב ניתוח), בדיקות אבחנתיות בדיקות היריון, בדיקות להתפתחות הילד, שיקום ואביזרים רפואיים.

או באפשרותך למלא את הטופס הבא: טופס הגשת תביעה לשירותים רפואיים ללא אשפוז (אמבולטורי) >
*אם המבוטח קטין, ימלא את הטופס אחד מהוריו, אך יחתמו שני ההורים שבו יצוין אופן התשלום הנדרש ופרטי המוטבים, בצירוף תעודת זהות של המוטבים.

2. מסמכים שיש לצרף

א. מסמכים שיש לצרף בהתאם לסוג השירות הרפואי שניתן:

 • טיפול שיקומי - העבר תעודת הסמכה של נותן השירות וקבלה.
 • אביזרים רפואיים/טיפול בתא לחץ – העבר פניה מרופא מומחה בתחום המחלה/התאונה וקבלה.
 • התפתחות הילד - העבר מכתב הפניה מנוירולוג או רופא מומחה להתפתחות הילד, קבלה ומכתב מרופא קופת חולים על מועד גילוי הבעיה / מתי לראשונה התחיל את הטיפול.
 • בדיקות רפואיות אבחנתיות/אבחון הפרעות קשב וריכוז ו/או לקויות למידה לילדים עד גיל 20- העבר הפניית רופא- על ההפניה להינתן טרם ביצוע הטיפולים בפועל.
 • התייעצות עם רופאים מומחים - בהגשת תביעה בגין התייעצות עם רופא נשים יש לצרף סיכום ייעוץ.
 • בדיקות אבחנתיות לנשים בהריון ובדיקות גנטיות - במידה ושילמת על מספר שירותים בקבלה אחת, נא פרטי לגבי התאריכים והעלויות לכל שירות.
 • שירותים נוספים למבוטחת שבהריון - עבור קורס הכנה ללידה/יועצת הנקה - העברי תעודת הסמכה של היועץ. עבור בית החלמה (מלונית)- העבירי מסמך המציין את תאריך הלידה של התינוק. (תעודת לידה / ספח תעודת זהות/ שחרור מבית החולים).
 • טיפול פיזיותרפיה - במידה ושילמת מראש על מספר טיפולים העבר מסמך המציין את תאריכי הטיפול חתום על ידי המטפל.

  בנוסף, יש להעביר קבלות על תשלום בפועל בגין השירות הרפואי שניתן וכן אישור על קבלת החזר ממבטח אחר אם ניתן.

  ב. במקרה של מבוטח קטין, יש להעביר מכתב חתום על ידי שני ההורים שבו יצוין אופן התשלום הנדרש ופרטי המוטבים, בצירוף תעודת זהות של המוטבים.

  ג. במידה ותביעתך להחזר כספי הינה מעל 5,000 ₪ - יש לצרף תצלום המחאה או אישור מהבנק על פרטי חשבונך.

 

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:

 • באמצעות סוכן הביטוח
 • באמצעות דואר ישראל: עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות בריאות ת.ד 3063 קרית אריה פתח תקוה, מיקוד 4951106.
 • לתיבת דואר אלקטרוני: tviotbri@migdal.co.il
 • בפקס: 03-6278444

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' פוליסה, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

3. מה יקרה בהמשך ...

א.לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי בכפוף לתנאי הפוליסה. במידה וידרשו מסמכים נוספים תישלח לך הודעה בכתב.

ב.עם קבלת המסמכים הנדרשים לטיפול בתביעתך ניצור עמך קשר בהקדם.

4. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת  SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 03-9201010 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00.

מוקד תביעות