דלג לתוכן
תביעות ביטוח בריאות
תביעות ביטוח בריאות

הגשת תביעה לבדיקת זכאות לחידוש תשלומים בתביעת סיעוד

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עליך לעשות?

הגשת בקשה לבדיקת זכאות לחידוש תשלומים בתביעת סיעוד >

2. מסמכים שיש לצרף

א. טופס בדיקת זכאות לחידוש תשלומים בתביעת סיעוד.

ב. אישורים רפואיים מרופא מומחה ו/או מקופת חולים/בתי חולֹים המעידים על מצב סיעודי.

ג. שאלון הערכה תפקודית עדכני במידה וקיים.

ד. פרוטוקול המוסד לביטוח לאומי לגמלת סיעודִ במידה והוגשה תביעה.

ה. תגמולי הביטוח משולמים באמצעות הפקדה לחשבון הבנק בלבד:

  • הסכום המירבי לביצוע הפקדה הינו 400,000 ₪.
  • כאשר גובה הפיצוי החודשי הינו עד 10,000 ₪, יש להמציא לחברתנו תצלום המחאה או אישור לניהול חשבון בנק, בהם מופיעים פרטי הזיהוי של המבוטח.
  • כאשר גובה הפיצוי החודשי הינו מעל 10,000 ₪, יש להמציא לחברתנו תצלום המחאה בצירוף אישור לניהול חשבון בנק, בהם מופיעים פרטי הזיהוי של המבוטח.

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר:
 עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תביעות סיעוד ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
בפקס: 076-8869584 או דוא"ל siudbriut@migal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' פוליסה, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

לידיעתך, טופס זה אינו מהווה התחייבות לתשלום ו/או הכרה בזכאות המבוטח לתשלום כלשהו.

3. מה יקרה בהמשך ...

לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי בכפוף לתנאי הפוליסה.
במידה וידרשו מסמכים נוספים תישלח לך הודעה בכתב.

4. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת  SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 03-9201010 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00.

5. לנוחותך, פרטים אודות הספקים הרפואיים:

- מדיטון- בכתובת: החשמל 18 תל אביב, מיקוד 6511704
- לוטם- בכתובת: עליית הנוער 42 תל אביב, מיקוד 6745023
- ORS- בכתובת: דרך מנחם בגין 116 תל אביב 6701310

מוקד תביעות