דלג לתוכן
שירות ותמיכה - ביטוח בריאות

שירות לקוחות ותמיכה

ביטוח בריאות

עוד לא נרשמת למגדל שלי? להרשמה
עדכון בנושא טופס ויתור סודיות רפואית וכללית (וס"ר)

שימו לב! מהיום 31/3/20 ועד החזרה לשגרה, עם הגשת תביעה בתחום חסכון ארוך טווח ובריאות ובהיעדר אפשרות לאימות חתימה של עד מהימן על גבי טופס וס"ר, ניתן להסתפק בצירוף צילום ברור של תעודת זהות המבוטח + ספח. חשוב להקפיד על ציון כל פרטי המבוטח לרבות מספר הטלפון שלו ע"ג הטופס.

דרכים ליצירת קשר