דלג לתוכן
תביעות ביטוח בריאות

הגשת תביעה לטיפולי שיניים

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עליך לעשות?

עליך לוודא כי הטיפול המבוצע כלול בטבלת הטיפולים המכוסים בחוזה הביטוח שברשותך, וכן שאינו דורש בקשה לאישור תוכנית טיפול מראש טרם ביצוע הטיפולים. יש למלא את הטופס הבא: טופס הגשת פניה לטיפולי שיניים אצל רופא שאינו בהסכם > 
ניתן למלא את הטופס בצורה מקוונת באזור האישי שלך באתר מגדל>>

לטופס שני חלקים:
חלק א'- נועד למילוי על ידי המבוטח, בכל פניה עליך להקפיד על מילוי פרטים מלאים (לדוגמא: ת.ז, שם, כתובת, מספר טלפון).
חלק ב'- נועד למילוי על ידי רופא השיניים המטפל / מכון שאינו בהסכם.
יש למלא את פרטי הרופא ואישורו לטיפול. על הסעיף לכלול חתימה וחותמת רופא. להורדת הטופס >

לתשומת ליבך,
בכל פניה עליך לסמן את סיבת פנייתך בחלקו העליון של הטופס: לדוגמא: מיפוי פה/התייעצות מוקדמת/תביעה/הפנייה למומחה/בקשה לאישור תוכנית טיפול/ערעור/בירור.

2. מסמכים שיש לצרף

א. צילומי אבחנה ו/או סיום טיפול - לפי הנדרש בתנאי חוזה הביטוח שברשותך עבור הטיפולים הנתבעים. יש לציין פרטים מזהים על גבי המסמכים, כגון: מספר זהות ושם מלא של המבוטח.
ב. בטיפולים אורטודנטיים יש לצרף תדפיס טיפולים.
ג. חתימה וחותמת רופא מבצע הטיפולים על גבי טופס התביעה (יש לבדוק בתנאי החוזה באם נדרש ביצוע על ידי מומחה מטעם משרד הבריאות הישראלי, עבור הטיפול הספציפי כתנאי לכיסוי).
ד. פירוט מחיר עבור כל טיפול בנפרד לצורך חישוב ההחזר.
ה. קבלות מקור בהגשת תביעה בדואר או צילום קבלות בהגשת תביעה אונליין בגין השירותים שניתן עם חותמת וחתימת המרפאה.
ו. אם ההחזר הכספי הינו מעל 5,000 ₪ עליך לצרף צילום המחאה או אישור מהבנק על פרטי חשבונך. במידה והמבוטח קטין יש להעביר מכתב חתום על ידי שני ההורים שבו יצוין אופן התשלום הנדרש בצירוף תצלום תעודת זהות.

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:

• בדוא"ל: dentalclaim@migdal.co.il
• בדואר ישראל: עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תביעות שיניים, ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106
• בפקס: 03-5637222

3. מה יקרה בהמשך ...

לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי, בהתאם לחוזה הביטוח שברשותך ולרובד כיסוי הביטוחי אליו הצטרפת.

4. מידע נוסף לשירותך

באפשרותך לנהל את תביעתך באמצעות שירות "הגשת תביעה Online" שניתן "במגדל שלי" או דרך אפליקציית מגדל בנייד. שירות "הגשת תביעה Online" מאפשר לך להגיש תביעה, להעלות מסמכים חסרים ולצפות בסטטוס הטיפול בתביעה בכל זמן ובכל מקום.

השלמת מסמכים חסרים ניתן לשלוח גם באמצעות SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו: 055-7000113.

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות בטלפון 077-8865151 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:30.

5. אם ברצונך להגיש פניה לטיפולי שיניים אצל רופא הסכם, יש לצרף טופס להגשת פניה לטיפולי שיניים אצל רופא בהסכם >

תביעות שיניים