דלג לתוכן
תביעות ביטוח בריאות

הגשת תביעה לטיפולי שיניים

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עלייך לעשות?

יש לוודא כי הטיפול המבוצע כלול בטבלת הטיפולים המכוסים בחוזה הביטוח שברשותך, וכן שאינו דורש בקשה לאישור מראש טרם ביצוע הטיפולים.
מלא את הטופס הבא: טופס רב תכליתי לטיפול שיניים >

2. מסמכים שיש לצרף

א. צילומי אבחנה ו/או סיום טיפול - לפי הנדרש בתנאי חוזה הביטוח שברשותך עבור הטיפולים הנתבעים.

ב. חתימה וחותמת רופא מבצע הטיפולים על גבי טופס התביעה (יש לבדוק בתנאי החוזה באם נדרש ביצוע ע"י מומחה מטעם משרד הבריאות הישראלי, עבור הטיפול הספציפי כתנאי לכיסוי).

ג. פירוט מחיר עבור כל טיפול בנפרד לצורך חישוב ההחזר.

ד. צילום קבלות בגין השירות שניתן עם חותמת וחתימת המרפאה.

ה. חתימה על גבי טופס התביעה בסעיף הרשאה לביצוע תשלום בהעברה בנקאית.

ו. במידה ותביעתך להחזר כספי הינה מעל 1,000 ₪ יש לצרף תצלום המחאה או אישור מהבנק על פרטי חשבונך.

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר: 
עבור חברת BWELL רחוב בני גאון 14, בניין רקפת (B2) , נתניה, ת.ד 8649 , מיקוד 4250803.
בפקס: 
03-5637222, בדוא"ל: dentalclaim@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה (במידה וכבר קיים), מס' זהות ושם מלא.

3. מה יקרה בהמשך ...

לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי, בהתאם לחוזה הביטוח שברשותך ולרובד כיסוי הביטוחי אליו הצטרפת.

4. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת  SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 03-9201010 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:30

תביעות שיניים