דלג לתוכן
תביעות ביטוח בריאות
תביעות ביטוח בריאות

אופן הגשת תביעה לטיפולי שיניים

קיימות ברשותך שתי אופציות:

 • ביצוע טיפולים על ידי רופא בהסכם - באחריות הרופא המטפל להגיש תוכנית טיפולי שיניים לפני תחילת ביצוע הטיפולים.
  טופס להגשת פניה לטיפולי שיניים אצל רופא בהסכם >>
 • ביצוע הטיפולים על ידי רופא שאינו בהסכם - וודא כי הטיפול המבוצע כלול בפוליסה שברשותך, והאם נדרש בקשה לאישור מראש לפני ביצוע הטיפול.


במידה ובחרת את האופציה לבצע את הטיפולים על ידי רופא שאינו בהסכם, פעל באופן הבא:

1. הנחה את הרופא המטפל למלא את הטופס הבא:

טופס בקשה לאישור מראש בצורה מקוונת באזור האישי שלך באתר מגדל>>
טופס בקשה לאישור מראש לטיפולי שיניים אצל רופא שאינו בהסכם >>

2. לאחר סיום הטיפול, צרף את המסמכים הבאים:

 • מלא את טופס תביעה למילוי אונליין >> להורדת הטופס >>
 • סמן את "סוג הפנייה"- בקשה לאישור תכנית טיפול / תביעה / הפנייה למומחה / ערעור/ בירור
 • צילומי אבחנה ו/או סיום טיפול - לפי הנדרש בתנאי חוזה הביטוח שברשותך עבור הטיפולים הנתבעים. יש לציין פרטים מזהים על גבי המסמכים, כגון: מס' זהות ושם מלא של המבוטח.
 • מילוי חלק ב' בטופס התביעה להורדת הטופס>>: על ידי הרופא המטפל כולל:פרטי הרופא המטפל, פרטי הטיפול, מחיר הטיפול, תאריכי הטיפולים וחתימה וחותמת של הרופא המטפל
 • העתק קבלות צילום המחאה או אישור מהבנק - במידה וההחזר הכספי מעל 5,000 ₪
 • מבוטח שהוא קטין וסכום ההחזר מעל 10,000 ₪ - יש לחתום בטופס התביעה / או לצרף מכתב חתום על ידי שני ההורים בצירוף תצלום תעודת זהות.


באפשרותך להגיש תביעה באחת מהאופציות הבאות הבאות:

 • הגשת תביעה ONLINE" - שניתן באזור האישי באתר החברה בכתובת www.migdal.co.il או באפליקציה.
 • דואר אלקטרוני: dentalclaim@migdal.co.il
 • פקס: 03-5637222 בדואר ישראל לכתובת: מגדל חברה לביטוח בע"מ, ת.ד 3063 קרית אריה פתח תקווה, מיקוד 4951106 וציין עבור: תביעות שיניים.


השלמת מסמכים חסרים: שלח באמצעות SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו: 055-7000113

תביעות שיניים