דלג לתוכן
תביעות ביטוח דירה
תביעות ביטוח דירה

הגשת תביעה במקרה של פגיעות רכוש לצד ג'

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עליך לעשות?

מלא את הטופס הבא: דוח תאונה אחריות כלפי צד שלישי >

מיועד להודעת המבוטח או הצד השלישי על מקרה נזק לצד שלישי, כולל פרטי האירוע וצד שלישי.

2. מסמכים שיש לצרף

במידה והינך תובע בעצמך או באמצעות עורך דין בא כוחך, תהליך הגשת התביעה חייב להיות מוגש בכתב ובצירוף המסמכים הבאים:

א. מועד האירוע ותיאורו.

ב. כל המסמכים התומכים בתביעה.

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר
: עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות חבויות רכוש (צד ג') ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
בפקס: 076-8866748 או דוא"ל havuyot@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' פוליסה, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

3. מה יקרה בהמשך ...

א. לאחר הגשת התביעה, מוקד תביעות חבויות רכוש יטפל בתביעה שהגשת.

ב. בכל פנייה טלפונית למוקד או בכתב חובה לציין בשורת הנדון את מספר התביעה ושם הנפגע.

4. מידע נוסף לשירותך

תוכל להתעדכן במצב התביעה ע"י יצירת קשר עם תחום תביעות חבויות רכוש בטלפון: 076-8866788 בימים א'-ה' בשעות 8:30-16:00 או ע"י כניסה ל"מגדל שלי".

תביעות חבויות גוף ורכוש