דלג לתוכן
תביעות ביטוח דירה
תביעות ביטוח דירה

הגשת תביעה במקרה של פגיעות גוף לצד ג'

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עליך לעשות?

במקרה של אירוע על המבוטח או הצד השלישי למסור לחברה את כל פרטי האירוע, באמצעות הטופס המתאים לאירוע:

א. דוח מעסיק בדבר תאונה >
מיועד לדיווח מעביד על אירוע עפ"י פוליסת אחריות מעבידים, כולל פרטי מעביד, עובד ואירוע.

ב. דוח תאונה אחריות כלפי צד שלישי >
מיועד להודעת המבוטח או הצד השלישי על מקרה נזק לצד שלישי, כולל פרטי האירוע וצד שלישי.

2. מסמכים שיש לצרף

במידה והינך תובע בעצמך או באמצעות עורך דין בא כוחך, תהליך הגשת התביעה חייב להיות מוגש בכתב ובצירוף המסמכים הבאים:

א. מועד האירוע ותיאורו.

ב. כל המסמכים התומכים בתביעה.

ג. תעודות רפואיות הנוגעות לתביעה.

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר
: עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות חבויות גוף (צד ג') ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
בפקס: 076-8866748 או דוא"ל havuyot@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' פוליסה, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

3. מה יקרה בהמשך ...

א. לאחר הגשת התביעה, מוקד תביעות חבויות גוף יטפל בתביעה שהגשת.

ב. בכל פנייה טלפונית למוקד או בכתב חובה לציין בשורת הנדון או מספר התביעה ושם הנפגע.

4. מידע נוסף לשירותך

תוכל להתעדכן במצב התביעה ע"י יצירת קשר עם תחום תביעות חבויות גוף בטלפון: 076-8866788 בימים א'-ה' בשעות 8:30-16:00.

תביעות חבויות גוף ורכוש