דלג לתוכן
תביעות ביטוח רכב
תביעות ביטוח רכב

מסירת פרטים על פי חוק מכירת רכב משומש

לידיעתך, עפ"י חוק מכירת רכב משומש(זכאות למידע וגילוי נאות), תשס"ח-2008, מי שרכש רכב משומש, זכאי לקבל מכל מבטח שביטח את הרכב, כל מידע שיש בידיהם על הרכב.

במידה והנך סבור כי רכשת רכב אשר בעברו בוטח בביטוח רכב בחברתנו, באפשרותך לפנות לקבלת מידע לגביי אירועים תאונתיים שעבר הרכב כאשר בוטח בחברתנו בשבע השנים האחרונות.

טופס בקשה לקבלת פרטים על רכב >

את הטופס יש לפקסס למספר פקס 03-5637839 או לכתובת המייל: cart@migdal.co.il