דלג לתוכן
שירות לקוחות ותמיכה
שירות לקוחות ותמיכה ביטוח רכב

הסכמה לפניות שיווקיות

אני מעונין כי המידע שמסרתי ישמש את החברה ו/או חברות מקבוצת מגדל ו/או גורם מטעמן, לרבות סוכן הביטוח שלי, לצורך שיווק ודיוור אודות מוצרים ו/או שירותים פיננסיים ואחרים ובהצעה לרכישתם, וזאת בין היתר באמצעות פקסימיליה, הודעה אלקטרונית (דוא"ל), הודעת מסר קצר (sms), מערכת חיוג אוטומטי או כל אמצעי תקשורת אחר.

ידוע לי שבכל עת אוכל לחזור בי מההסכמה ולבקש הסרה מרשימת התפוצה השיווקית באמצעות סוכן הביטוח או באתר מגדל או בפניה למוקד שירות הלקוחות של החברה.

המוצרים המוצעים לביטוח אינם חלק ממכרז ביטוח רכב לעובדי המדינה, לחשב הכללי אין אחריות לגביהם ולא נושא בכל תשלום עבורם.

טלפון: 076-8867788

דואר אלקטרוני: medina@migdal.co.il