דלג לתוכן
תביעות ביטוח עסקים
תביעות ביטוח עסקים

הגשת תביעה נזק לעסק

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עלייך לעשות במקרה של נזק באחד מענפים אלו?

במידה ויש לך תביעה לתגמולי ביטוח בהתאם לפוליסה לביטוח אחד מהענפים הנ"ל, עליך למלא טופס תביעה רלוונטי, ולהגיש את התביעה בכתב באמצעות סוכן הביטוח או ישירות למחלקת התביעות ב"מגדל חברה לביטוח בע"מ".

טופס הודעה על נזק רכוש - אירוע אש, רעידת אדמה או גניבה >

2. מסמכים שיש לצרף

א. טופס הגשת תביעה רלוונטי.

ב. אישור משטרה ככל שהתביעה הינה תביעת נזקי פריצה ו/או שוד ו/או זדון.

ג. הערכות שווי/אסמכתאות/חשבוניות לגבי הרכוש שניזוק, וכל מסמך אחר שהינך סבור שקשור לתביעה.

ככל שתקדים להעביר אלינו את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים לתביעתך או הנדרשים ממך, תאפשר לנו לקדם את הטיפול והברור בתביעתך.

3. מה יקרה בהמשך ...

א. פתיחת תביעה: תביעה נפתחת בחברה עם הגשת טופס תביעה או מסירת הודעה מתאימה על האירוע.

ב. מינוי שמאי: החברה תמנה על פי שיקול דעתה ובהתאם לצורך שמאי לבדיקת אירוע הנזק אשר יערוך שומת נזק. מודגש כי אין במינוי השמאי ו/או בהערכתו בכדי להכיר בחבות על פי הפוליסה למקרה והיקפו.

ג. קבלת המידע והמסמכים מהתובע ודוח שמאי.

ד. ברור החבות והיקפה: תוך 30 יום, מהיום בו היו בידי החברה כל המידע והמסמכים שהחברה דרשה מהתובע לברור התביעה, תקבל החברה אחת מההחלטות הבאות:

  • תשלום התביעה או חלקה בהתאם להיקף החבות ולהערכת היקף הנזק.
  • הודעת דחייה.
  • הודעה להמשך בירור במידה ואין בידיה את כל המסמכים הדרושים לבירור החבות(כולל מגורם אחר זולת המבוטח) או מסיבה אחרת אשר תפורט בהודעה.

תוכלו להתעדכן במצב התביעה ע"י יצירת קשר עם סוכן הביטוח שלך או עם מוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 076-8866492 בימים א'-ה' בין השעות 8:30 ועד 16:00 או ע"י כניסה ל"מגדל שלי".

4. מידע נוסף לשירותך

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:

את המסמכים יש לשלוח באחת מהדרכים הבאות בצירוף פרטים על התביעה: מספר תביעה\פנייה או מספר פוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך או באמצעות השמאי המטפל בתביעתך.
בדואר: עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי מחלקת תביעות דירה ועסקים ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
בפקס: 076-8869646
בדוא"ל: shamut@migdal.co.il

תביעות עסקים