דלג לתוכן
תביעות ביטוח עסקים
תביעות ביטוח עסקים

הגשת תביעת סייבר במקרה של אירוע אבטחה

הקמנו עבורך מוקד לתביעות סייבר העומד לרשותך כדי לסייע לך בעת מתקפת סייבר

1. מה עלייך לעשות?

א. מלא את הטופס הבא: טופס תשאול בעת אירוע סייבר >

הטופס מיועד להודעת המבוטח על נזקים במערכות ה-IT אשר מקורם באירוע אבטחה, סחיטה, פגיעה במאגר מידע וכד'.
הטופס כולל פרטי האירוע ואנשי קשר.

ב. התקשר למוקד תביעות מגדל (הקו החם) 076-8868802

ג. דווח על הארוע וצוות מקצועי יסייע לך לטפל בארוע.

2. מסמכים שיש לצרף

א. כל המסמכים התומכים בתביעה.

ב. כל מסמך אשר יתבקש ע"י מומחים שימונו לטיפול באם יהיה צורך בכך.

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדוא"ל:
 milerh@migdal.co.il
בפקס: מס' 03-6278508

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' פוליסה, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

3. מה יקרה בהמשך ...

א.  פתיחת תביעה: תביעה נפתחת בחברה עם הגשת טופס תביעה או מסירת הודעה מתאימה על האירוע.

ב. מינוי שמאי: החברה תמנה על פי שיקול דעתה ובהתאם לצורך שמאי לבדיקת אירוע הנזק אשר יערוך שומת נזק. מודגש כי אין במינוי השמאי ו/או בהערכתו בכדי להכיר בחבות על פי הפוליסה למקרה והיקפו.

ג. קבלת המידע והמסמכים מהתובע ודוח שמאי.

ד. ברור החבות והיקפה: תוך 30 יום, מהיום בו היו בידי החברה כל המידע והמסמכים שהחברה דרשה מהתובע לברור התביעה, תקבל החברה אחת מההחלטות הבאות:

  • תשלום התביעה או חלקה בהתאם להיקף החבות ולהערכת היקף הנזק.
  • הודעת דחייה.
  • הודעה להמשך בירור במידה ואין בידיה את כל המסמכים הדרושים לבירור החבות (כולל מגורם אחר זולת המבוטח) או מסיבה אחרת אשר תפורט בהודעה.

תוכל להתעדכן במצב התביעה ע"י יצירת קשר עם סוכן הביטוח שלך או עם מוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון  076-8868802 בימים א'-ה' בין השעות 8:30 ועד 16:00 או ע"י כניסה ל"מגדל שלי".

4. מידע נוסף לשירותך

המוקד פועל 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע.

תביעות עסקים