דלג לתוכן
תביעות ביטוח רכב
תביעות ביטוח רכב

הגשת דרישת צד ג' נזקי רכב רכוש

כל השלבים להגשת התביעה

למה כדאי לך לעשות שימוש בתהליך הסדר צד ג'?

1. מוסכי ההסדר הינם מוסכים שנבחרו על ידנו בקפידה, ישנם גם מוסכי ייבואן ברשימת המסוכנים באתר החברה.
2. התשלום בגין הנזק משולם ישירות על ידנו למוסך ולשמאי ואין צורך בהשארת המחאות דחויות.
3. אנו מספקים רכב חלופי מיום כניסת הרכב למוסך
4. אחריות על תיקון הרכב למשך 3 שנים
5. ליווי אישי לכל אורך התהליך

רגע לפני הגשת דרישת צד ג' כדאי לפנות לחברתנו בבקשה לאישור הסדר צד ג'. להלן היתרונות:

1. אנחנו נטפל בקבלת אישור פיצוי ממבוטח מגדל ונדאג להשיג דיווח במידה וטרם התקבל
2. חוסכים לך זמן בטיפול תביעת צד ג'
3. המבוטח לא צריך להשאיר תשלום דחוי במוסך- אנחנו דואגים לתשלום
כל שעליך לעשות זה להעביר אלינו מייל לכתובת : carsueg@migdal.co.il עם הטפסים ואנחנו נדאג לכל השאר.

- בקשה להסדר צד ג' עם טופס הודעה מלא כולל פרטי צד ג'
- רישיון רכב
- יש לציין שם מוסך ושמאי שעובד עם מגדל לצורך תיקון הנזק

1. מה עלייך לעשות?

א. בדוק אם קיימת פוליסה בחברה בלינק הבא >

ב. במידה וקיימת פוליסה, בדוק במוקד תביעות, בטלפון 03-9201010 שלוחה 3 באם המבוטח מסר לנו הודעה על האירוע והאם נפתחה תביעה.

ג. עליך להגיש את הדרישה בכתב בצירוף המסמכים הרלוונטים באמצעות סוכן הביטוח או ישירות למחלקת התביעות ב"מגדל חברה לביטוח בע"מ".

ד. ציין את מספר הרכב המעורב באירוע, שם הנהג, תאריך אירוע ומספר הפוליסה במגדל ככל שהוא ידוע לך.

2. מסמכים שיש לצרף

א. דרישה המפרטת את נסיבות האירוע אשר בגינו מוגשת התביעה.

ב. שם המבוטח ומספר הרכב שלו.

ג. שמך המלא, מספר תעודת זהות, כתובתך ומספר הטלפון שלך.

ד. שרטוט ברור של נסיבות האירוע כולל התייחסות לתמרורים, רמזורים ונתיבי הנסיעה, ככל שהדבר רלוונטי.

ה. אישור "אי הגשת תביעה" או "אישור הפסדים". האישורים האמורים יהיו מחברת הביטוח שלך, מקוריים וחתומים בחותמת חברת הביטוח שלך.

ו. חוות דעת שמאי כולל תמונות צבעוניות.

ז. במידה והרכב/הרכוש שבגינו הוגשה התביעה, משמש עסק יש להעביר אישור מרו"ח בדבר שיעור הניכוי של מס התשומות. במידה והרכוש אשר בגינו הוגשה התביעה הינו רכב, יש להעביר אישור מרו"ח בדבר שיעור קיזוז על הוצאות הרכב ובעת רכישת הרכב.

ח. חשבוניות תיקון, ככל שהרכב ו/או הנזק תוקן.

את המסמכים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות בצירוף פרטים על התביעה:
מספר תביעה ות"ז של התובע. רצוי להוסיף מספר פוליסה, מספר רכב (ככל שהם רלוונטיים ונמצאים ברשותך):
בדואר: מגדל חברה לביטוח בע"מ לידי מחלקת תביעות רכב, ת.ד 3063 קריית אריה פתח תקווה. מיקוד 4951106.
פקס: 03-5637862
דוא"ל: carsueg@migdal.co.il

3. מה יקרה בהמשך ...

א. פתיחת התביעה בחברה: התביעה תיפתח בחברה עם קבלת מכתב דרישה/תביעה מצד ג'.

ב. יישלח מכתב למבוטח בו הוא נדרש לעדכן את חברתנו על עמדתו ביחס לתביעתך. עמדתו האמורה של המבוטח נדרשת גם בהתאם להוראות סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח.

ג. קבלת מסמכים ומידע ראשוני מתובע צד ג'.

ד. השלמת מידע ומסמכים נוספים הנחוצים לבירור התביעה, ככל הנדרש.

ה. ברור החבות והיקפה מהמועד שהיו בידי החברה כל המידע והמסמכים שהחברה דרשה מהתובע לשם ברור התביעה ותוך 30 יום, תקבל החברה את אחת מההחלטות הבאות:

  • אישור/תשלום התביעה ומשלוח הודעה בהתאם.
  • תשלום חלקי ומשלוח הודעה בהתאם.
  • הודעת פשרה ומשלוח מכתב בהתאם.
  • הודעת המשך בירור תישלח במקרים בהם נדרש לחברה פרק זמן נוסף לבירור התביעה.
  • דחיית התביעה ומשלוח הודעה בהתאם.

4. מידע נוסף לשירותך

תוכל להתעדכן בסטאטוס הטיפול בתביעה ע"י כניסה ל"מגדל שלי" או ע"י פנייה למוקד התביעות בטלפון 09-201010 שלוחה 3 בימים א'-ה' בשעות 08.30 עד 16.00.

תובע צד ג' נכבד,
במידה ורכבך הוכרז ע"י השמאי כ"אובדן להלכה" או "אובדן גמור" עקב אירוע לגביו קיים כיסוי ביטוחי, באפשרותך למכור את הרכב/שרידיו באמצעות אחד ממגרשי הרכב המורשים הפועלים עם חברתנו.
מכירת הרכב/שרידיו לאחד ממגרשים אלו תאפשר לך לקבל שווי רכב/שרידים סביר ממגרש מורשה ע"י משרד התחבורה. לתשומת ליבך, בשלב בירור התביעה, החברה מבצעת בדיקה של סבירות הסכום שהתקבל ע"י תובע צד ג' בעת מכירת רכבו/שרידי הרכב למגרש הרכב.
ככל שהנך מעונין בכך, עליך לפנות בעניין זה למוקד תביעות רכב באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון: 076-8866630 בציון בקשתך זו.
מובהר כי מכירת הרכב/שרידיו על ידך ו/או מי מטעמך למגרש רכב הפועל עם חברתו, אינה מהווה הכרה ו/או הסכמה ו/או הודעה מכל סוג שהוא של החברה בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות ו/או באחריות לאירוע אשר יבחנו לגופו של עניין בכפוף ובהתאם לתנאי הפוליסה.

תביעות רכב