דלג לתוכן
תביעות ביטוח חיים
תביעות ביטוח חיים
להגשת תביעה אונליין

הגשת תביעה לתשלום חד פעמי עקב מחלה קשה

כל השלבים להגשת התביעה

א. מה עלייך לעשות?

באפשרותך להגיש תביעה ולצרף את המסמכים הבאים המפורטים בתהליך.

באפשרותך למלא את הטופס הבא: הגשת תביעה - תשלום חד פעמי עקב מחלה קשה >

ב. מסמכים שיש לצרף

1. סיכומי אשפוז במידה וקיימים.

2. אישור רפואי מרופא מומחה מטפל המעיד על אבחון/השתלשלות המחלה.

3. במקרה גילוי מחלת הסרטן, יש לצרף ממצאי בדיקה פתולוגית.

4. תצלום תעודת זהות כולל הספח.

5. טופס "ויתור על סודיות רפואית" חתום, כולל סעיף "עד לחתימה" - עד לחתימה יכול להיות - עו"ד/רופא/אחות/עובד סוציאלי/פסיכולוג/סוכן הביטוח בצירוף הסוכן ולא חותמת הביטוח או תצלום רישיון סוכן תקף.

*עד לחתימה נדרש על פי חוזר משרד הבריאות 15/2003 מתאריך 9.3.2003.

לתשומת לבך,
תגמולי הביטוח (למעט במקרה של קטין), משולמים באמצעות הפקדה לחשבון הבנק בלבד.
עד לסכום של 400,000 ₪, ההפקדה תתבצע על סמך תצלום המחאה בה מופיעים פרטי הזיהוי של המבוטח בנוסף לחתימה על הבקשה להפקדת תגמולי הביטוח לחשבון הבנק בגוף טופס התביעה. מעל 400,000 ₪ ההפקדה תתבצע כדלהלן:

  • הפקדה לחשבון הבנק ממנו שולמו הפרמיות לפוליסה בגינה הוגשה התביעה, תבוצע על סמך תצלום המחאה או אישור לניהול חשבון בנק בהם מופיעים פרטי הזיהוי של המבוטח.
  • הפקדה לחשבון בנק שונה מזה שממנו התקבלו הפרמיות, תבוצע על סמך תצלום המחאה בצירוף אישור לניהול חשבון בנק בהם מופיעים פרטי הזיהוי של המבוטח.

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר: עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, עבור תביעות חיים ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
בפקס: 076-8869733 או דוא"ל mazortviot@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' פוליסה, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

ג. מה יקרה בהמשך ...

לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי, בכפוף לתנאי הפוליסה. במידה וידרשו מסמכים נוספים נודיעך על כך, ובנוסף תישלח לך הודעה בכתב.

ד. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 03-9201010 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00.

מוקד תביעות