דלג לתוכן
תביעות ביטוח חיים

הגשת תביעה לחידוש תשלומים בתביעת אובדן כושר עבודה

כל השלבים להגשת התביעה

א. מה עלייך לעשות?

מלא את הטופס הבא: טופס בקשה לחידוש תשלומים בתביעת אובדן כושר עבודה >

ב. מסמכים שיש לצרף 

1. אישורים רפואיים מרופא מומחה, בתחום הרלוונטי לפגיעה/מחלה, סיכומי אשפוז אם ישנם המעידים על אובדן כושר העבודה.

2. החלטת המוסד לביטוח לאומי כולל פרוטוקול מלא, אם הוגשה אליהם תביעה.

3. במידה והינך שכיר יש לצרף אישור מעסיק המעיד כי הינך מצוי בחופשת מחלה.

לתשומת ליבך,
תגמולי הביטוח משולמים באמצעות הפקדה לחשבון הבנק בלבד

  • הסכום המירבי לביצוע הפקדה הינו 400,000 ₪.
  • כאשר גובה הפיצוי החודשי הינו עד 10,000 ₪ , יש להמציא לחברתנו תצלום המחאה או אישור לניהול חשבון בנק, בהם מופיעים פרטי הזיהוי של המבוטח.
  • כאשר גובה הפיצוי החודשי הינו מעל 10,000 ₪, יש להמציא לחברתנו תצלום המחאה בצירוף אישור לניהול חשבון בנק, בהם מופיעים פרטי הזיהוי של המבוטח.

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר: עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, תחום תביעות חיים ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
בפקס: 03-5637750 או דוא"ל haimtviot@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' פוליסה, מס' זהות, שם מלא ותאריך.

ג. מה יקרה בהמשך ...

לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטיים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי, בכפוף לתנאי הפוליסה. במידה ויידרשו מסמכים נוספים נודיעך על כך, ובנוסף תישלח לך הודעה בכתב.

ד. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 03-9201010 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00.

מוקד תביעות