דלג לתוכן
תביעות ביטוח חיים
תביעות ביטוח חיים

הגשת תביעה במקרה של זכאות לחידוש תשלומים בתביעת אי כושר עבודה כתוצאה מתאונה

כל השלבים להגשת התביעה

א. מה עלייך לעשות?

מלא את הטופס הבא: בקשה לחידוש תשלומים בתביעה לאי כושר עבודה כתוצאה מתאונה >

ב. מסמכים שיש לצרף

1. אישורים רפואיים מרופא מומחה בתחום הרלוונטי לפגיעה/מחלה, סיכומי אשפוז אם ישנם המעידים על אובדן כושר העבודה כתוצאה מתאונה, החלטת המוסד לביטוח לאומי כולל פרוטוקול מלא, אם הוגשה אליהם תביעה.

2. במידה והינך שכיר יש לצרף אישור מעסיק המעיד כי הינך מצוי בחופשת מחלה.

תגמולי הביטוח משולמים באמצעות הפקדה לחשבון בנק בלבד.
הסכום המירבי לביצוע הפקדה הינו 400,000 ₪

  • כאשר גובה הפיצוי החודשי הינו עד 10,000 ₪ , יש להמציא לחברתנו תצלום המחאה או אישור לניהול חשבון בנק, בהם מופיעים פרטי הזיהוי של המבוטח.
  • כאשר גובה הפיצוי החודשי הינו מעל 10,000 ₪, יש להמציא לחברתנו תצלום המחאה בצירוף אישור לניהול חשבון בנק, בהם מופיעים פרטי הזיהוי של המבוטח.

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר: עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות חיים ת.ד- 3063 קרית אריה פתח תקווה, מיקוד 4951106.
בפקס: 076-8869373 או דוא"ל tviotpersonal@migdal.co.il
יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' פוליסה, מס' זהות, שם מלא ותאריך ביטוח.

לידיעתך, טופס זה אינו מהווה התחייבות לתשלום ו/או הכרה בזכאות המבוטח לתשלום כלשהו.

ג. מה יקרה בהמשך ...

לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטיים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי בכפוף לתנאי הפוליסה. במידה ויידרשו מסמכים נוספים תישלח לך הודעה בכתב.

ד. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 03-9201010 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00.

מוקד תביעות