דלג לתוכן
תביעות ביטוח חיים
תביעות ביטוח חיים
להגשת תביעה אונליין

הגשת תביעה לתשלום חד פעמי עקב נכות מתאונה

הביטוח מעניק סכום כספי חד פעמי היכול לסייע לך ולמשפחתך לשאת בהוצאות הנגרמות במקרה של נכות קבועה כתוצאה מתאונה

על פי תנאי הפוליסה, הכיסוי הביטוחי לפיצוי בגין נכות מתאונה במגדל, מעניק סכום כספי חד פעמי לעומדים בתנאי הזכאות. במקרה של נכות חלקית וקבועה, ישולם חלק יחסי מסכום הפיצוי שנרכש בתוכנית, בכפוף לבדיקת חבות ובהתאם לתנאי הפוליסה.

א. מה עלייך לעשות?

טרם מילוי הגשת התביעה, יש לוודא כי נמצאים ברשותך המסמכים המופיעים בסעיף ב' מטה.

ב. מסמכים שיש לצרף

1. תצלום תעודת זהות כולל הספח.

2. סיכום אשפוז/סיכום ביקור רפואי מיום האירוע. 

3. מסמכים רפואיים ככל שהוגשו לביטוח הלאומי ומסמכים המעידים על מעקב רפואי.

4. החלטת המוסד לביטוח לאומי כולל פרוטוקול מלא.

5. במקרה של תביעה עקב תאונת דרכים יש לצרף אישור משטרה.

6. טופס "ויתור על סודיות רפואית" חתום, כולל סעיף "עד לחתימה" - עד לחתימה יכול להיות - עו"ד/רופא/אחות/עובד סוציאלי/פסיכולוג/סוכן הביטוח בצירוף הסוכן ולא חותמת הביטוח או תצלום רישיון סוכן תקף. 

*עד לחתימה נדרש על פי חוזר משרד הבריאות 15/2003 מתאריך 9.3.2003.

לתשומת לבך,
תגמולי הביטוח (למעט במקרה של קטין), משולמים באמצעות הפקדה לחשבון הבנק בלבד.
עד לסכום של 400,000 ₪, ההפקדה תתבצע על סמך תצלום המחאה בה מופיעים פרטי הזיהוי של המבוטח בנוסף לחתימה על הבקשה להפקדת תגמולי הביטוח לחשבון הבנק בגוף טופס התביעה. מעל 400,000 ₪ ההפקדה תתבצע כדלהלן:

  • הפקדה לחשבון הבנק ממנו שולמו הפרמיות לפוליסה בגינה הוגשה התביעה, תבוצע על סמך תצלום המחאה או אישור לניהול חשבון בנק בהם מופיעים פרטי הזיהוי של המבוטח.
  • הפקדה לחשבון בנק שונה מזה שממנו התקבלו הפרמיות, תבוצע על סמך תצלום המחאה בצירוף אישור לניהול חשבון בנק בהם מופיעים פרטי הזיהוי של המבוטח.

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר: עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות חיים ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
בפקס: 076-8869732 או דוא"ל nehuttviot@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' פוליסה, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

ג. מה יקרה בהמשך ...

לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי, בכפוף לתנאי הפוליסה. במידה וידרשו מסמכים נוספים נודיעך על כך, ובנוסף תישלח לך הודעה בכתב. 

ד. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי"
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 03-9201010 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00.

מוקד תביעות