דלג לתוכן
תביעות ביטוח חיים
תביעות ביטוח חיים
להגשת תביעה אונליין

הגשת תביעה לפיצוי עקב אי כושר מתאונה

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עלייך לעשות?

יש למלא טופס זה במידה ואירעה תאונה אשר היא הגורם היחיד והבלעדי שהביא אותך למצב של של אי כושר/נכות תעסוקתית (על פי הוראת רופא מומחה) ובהתאם לתנאי הפוליסה אשר ברשותך.

2. מסמכים שיש לצרף

א. אישורים רפואיים מרופא מומחה בתחום הרלוונטי לפגיעה המעידים על אובדן הכושר, סיכומי אשפוז/סיכום ביקור רפואי מיום האירוע ו/או כל מסמך רפואי אחר הקשור לתביעה.

ב. החלטת המוסד לביטוח לאומי כולל פרוטוקול מלא, אם הוגשה אליהם תביעה.

ג. במקרה של תאונת דרכים - יש לצרף אישור משטרה.

ד. טופס הודעת מעסיק על היעדרות עובד עקב תאונה >

ה. תצלום תעודת זהות כולל הספח.

ו. טופס "ויתור על סודיות רפואית וכללית" חתום ע"י המבוטח כולל סעיף "עד לחתימה" (עד לחתימה יכול להיות עו"ד/רופא/אחות/עובד סוציאלי/פסיכולוג/סוכן הביטוח בצירוף חותמת הסוכן ולא חותמת סוכנות הביטוח או תצלום רישיון סוכן תקף.

*עד לחתימה נדרש על פי חוזר משרד הבריאות 15/2003 מתאריך 9.3.2003.

ז. במקרה של תביעת קטין יש לשנות את שם התובע, תעודת הזהות ותאריך הלידה וכתב שיפוי קטין ולצרף תצלום תעודת זהות וספח של שני ההורים.

 

לתשומת ליבך,
תגמולי הביטוח(למעט במקרה של קטין), משולמים באמצעות הפקדה לחשבון הבנק בלבד.
עד לסכום של 400,000 ₪, ההפקדה תתבצע על סמך תצלום המחאה בה מופיעים פרטי הזיהוי של המבוטח בנוסף לחתימה על הבקשה להפקדת תגמולי הביטוח לחשבון הבנק בגוף טופס התביעה. מעל 400,000 ₪ ההפקדה תתבצע כדלהלן:

  • הפקדה לחשבון הבנק ממנו שולמו הפרמיות לפוליסה בגינה הוגשה התביעה, תבוצע על סמך תצלום המחאה או אישור לניהול חשבון בנק בהם מופיעים פרטי הזיהוי של המבוטח.
  • הפקדה לחשבון בנק שונה מזה שממנו התקבלו הפרמיות, תבוצע על סמך תצלום המחאה בצירוף אישור לניהול חשבון בנק בהם מופיעים פרטי הזיהוי של המבוטח.

 

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר:
 עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות חיים, ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
בפקס: 076-8869373 או דוא"ל tviotpersonal@migdal.co.il

ש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' פוליסה, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

3. מה יקרה בהמשך ...

לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי, בכפוף לתנאי הפוליסה.
במידה וידרשו מסמכים נוספים תישלח לך הודעה בכתב.

4. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת  SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 03-9201010 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00.

מוקד תביעות