דלג לתוכן
תביעות ביטוח חיים
להגשת תביעה אונליין

הגשת תביעה לאובדן כושר עבודה 

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עלייך לעשות?

ביטוח לאובדן כושר עבודה מעניק פיצוי כספי חודשי ו/או שחרור מתשלום פרמיה במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה או תאונה. במסגרת תהליך הבקשה לקבלת פיצוי בכפוף לבדיקת חבות ובהתאם לתנאי הפוליסה. על פי תנאי הפוליסה שברשותך בחברתנו, הכוללת כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה באפשרותך לקבל פיצוי כספי חודשי ו/או שחרור מתשלום פרמיה במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה או תאונה. במקרה של אובדן כושר עבודה, ניתן להגיש תביעה ולצרף את הטפסים הרלוונטיים כמפורט בהמשך.

מלא את הטופס הבאים: טופס הגשת תביעה - אובדן כושר עבודה >

2. מסמכים שיש לצרף

א. אישורים רפואיים מרופא מומחה בתחום הרלוונטי לפגיעה/מחלה, סיכומי אשפוז אם ישנם המעידים על אובדן כושר עבודה, החלטת הביטוח הלאומי כולל פרוטוקול מלא, אם הוגשה אליהם תביעה.

ב. במקרה של תאונת דרכים יש לצרף אישור משטרה.

ג. במקרה תביעה לפיצוי חודשי בגין אובדן כושר עבודה, יש לצרף 12 תלושי שכר אשר קדמו לאירוע, אם הנך עצמאי, יש לצרף אישור הכנסות מרואה חשבון לשנה שקדמה לאירוע או דוח שומה מרשויות המס.

ד. לשכיר - יש לצרף "טופס הודעת המעסיק על היעדרות עובד עקב מחלה" >

ה. תצלום תעודת זהות כולל הספח.

ו. טופס "ויתור על סודיות רפואית" חתום, כולל סעיף "עד לחתימה" - עד לחתימה יכול להיות - עו"ד/רופא/אחות/עובד סוציאלי/פסיכולוג/סוכן הביטוח בצירוף הסוכן ולא חותמת הביטוח או תצלום רישיון סוכן תקף.

*עד לחתימה נדרש על פי חוזר משרד הבריאות 15/2003 מתאריך 9.3.2003.

ז. טופס 101 - כרטיס עובד >

ח. לאישה נשואה שהינה עקרת בית - טופס 619 - פטור מתשלום דמי ביטוח ודמי בריאות מהפנסיה >

לתשומת ליבך,
תגמולי הביטוח משולמים באמצעות הפקדה לחשבון הבנק בלבד

  • הסכום המירבי לביצוע הפקדה הינו 400,000 ₪
  • כאשר גובה הפיצוי החודשי הינו עד 10,000 ₪ , יש להמציא לחברתנו תצלום המחאה או אישור לניהול חשבון בנק, בהם מופיעים פרטי הזיהוי של המבוטח.
  • כאשר גובה הפיצוי החודשי הינו מעל 10,000 ₪, יש להמציא לחברתנו תצלום המחאה בצירוף אישור לניהול חשבון בנק, בהם מופיעים פרטי הזיהוי של המבוטח.

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר: עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, תחום תביעות חיים ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
בפקס: 03-5637750 או דוא"ל haimtviot@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' פוליסה, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

3. מה יקרה בהמשך ...

לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטיים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי, בכפוף לתנאי הפוליסה. במידה וידרשו מסמכים נוספים נודיעך על כך, ובנוסף תישלח לך הודעה בכתב.

4. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 03-9201010 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00.

מוקד תביעות