דלג לתוכן
תביעות ביטוח חיים
תביעות ביטוח חיים
הגשת תביעה אונליין

הגשת תביעה למקרה של נכות מוחלטת ותמידית / נכות מקצועית מוחלטת ותמידית

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עלייך לעשות?

ביטוח לנכות מקצועית מוחלטת ותמידית מעניק למבוטח סכום חד פעמי, במקרה של נכות הגורמת לאובדן כושר עבודה תמידי ומוחלט של כושר העבודה - נכות מוחלטת ותמידית, בכפוף לתנאי הכיסוי המתאימים. במקרה של אובדן כושר עבודה תמידי ומוחלט ניתן להגיש תביעה ולצרף את המסמכים הרלוונטיים כמפורט בהמשך.

יש למלא את הטופס הבא ולוודא כי נמצאים ברשותך המסמכים בסעיף ב' מטה.

באפשרותך למלא את הטופס הבא: טופס הגשת תביעה - נכות מוחלטת ותמידית/נכות מקצועית מוחלטת ותמידית >

2. מסמכים שיש לצרף

א. אישורים רפואיים מרופא מומחה בתחום הרלוונטי לפגיעה/מחלה, סיכומי אשפוז אם ישנם המעידים על הנכות.

ב. פרוטוקול מלא כולל החלטת הועדה לנכות כללית של המוסד לביטוח לאומי - במידה והוגשה אליהם תביעה.

ג. תצלום תעודת זהות כולל הספח.

ד.טופס "ויתור על סודיות רפואית וכללית" חתום ע"י המבוטח כולל סעיף "עד לחתימה" (עד לחתימה יכול להיות עו"ד/רופא/אחות/עובד סוציאלי/פסיכולוג/סוכן הביטוח בצירוף חותמת הסוכן ולא חותמת סוכנות הביטוח או תצלום רישיון סוכן תקף.

*עד לחתימה נדרש על פי חוזר משרד הבריאות 15/2003 מתאריך 9.3.2003.

 

לתשומת לבך,
תגמולי הביטוח (למעט במקרה של קטין), משולמים באמצעות הפקדה לחשבון הבנק בלבד.
עד לסכום של 400,000 ₪, ההפקדה תתבצע על סמך תצלום המחאה בה מופיעים פרטי הזיהוי של המבוטח בנוסף לחתימה על הבקשה להפקדת תגמולי הביטוח לחשבון הבנק בגוף טופס התביעה. מעל 400,000 ₪ ההפקדה תתבצע כדלהלן:

  • הפקדה לחשבון הבנק ממנו שולמו הפרמיות לפוליסה בגינה הוגשה התביעה, תבוצע על סמך תצלום המחאה או אישור לניהול חשבון בנק בהם מופיעים פרטי הזיהוי של המבוטח.
  • הפקדה לחשבון בנק שונה מזה שממנו התקבלו הפרמיות, תבוצע על סמך תצלום המחאה בצירוף אישור לניהול חשבון בנק בהם מופיעים פרטי הזיהוי של המבוטח.

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר: עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות חיים, ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
בפקס: 03-5637749 או דוא"ל haimtviot@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' פוליסה, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

ג. מה יקרה בהמשך ...

לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטיים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי בכפוף לתנאי הפוליסה. במידה וידרשו מסמכים נוספים נודיעך על כך, ובנוסף תישלח לך הודעה בכתב.

ד. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 03-9201010 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00.

מוקד תביעות