דלג לתוכן
תביעות ביטוח נסיעות לחו"ל
להגשת תביעה אונליין

הגשת תביעה בגין כבודה או שחזור מסמכים

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עלייך לעשות?

כמבוטח בפוליסת נסיעות לחו"ל, הנך זכאי להגיש תביעה להחזר כספי בגין אובדן או גניבה של כבודה/שחזור מסמכים/איחור בהגעת כבודה, והכל בכפוף לתנאי הפוליסה. גובה ההחזר יהיה עד לגבול האחריות המקסימלי לכל כיסוי. באפשרותך להגיש תביעה ולצרף את המסמכים הבאים המפורטים בתהליך.

טרם מילוי טופס הבקשה, אנא וודא כי נמצאים ברשותך המסמכים בסעיף 2.

למלא את הטופס הבא: הנחיות להגשת תביעה בגין כבודה/שחזור מסמכים >

2. מסמכים שיש לצרף

א. טופס תביעה חתום: הנחיות להגשת תביעה בגין כבודה/שחזור מסמכים >

ב. תצלום כרטיס טיסה, או תצלום דרכון הכולל את דף התמונה וחותמות כניסה ויציאה מהארץ, או אישורי כניסה ויציאה מהארץ.

ג. דו"ח משטרה ממקום ומזמן האירוע.

ד. קבלות רכישה עבור הרכוש שאבד/נגנב.

ה. במקרה של שחזור מסמכים, נא לצרף קבלות בגין השחזור.

ו. איחור בהגעת כבודה - במידה ונרכשו פריטים חיוניים, נא לצרף קבלות רכישה.

ז. כבודה - במקרה של איחור בהגעת כבודה/אובדן כבודה/נזק לכבודה - יש לצרף אישור של המוביל האווירי/הימי.

ח. באם האירוע התרחש כשהכבודה הייתה בחזקת מוביל אווירי/ימי, ראשית יש להגיש תביעה לחברת התעופה/הספנות ובהתקבל תגובתה יש להעבירה אלינו. שים לב! זהו תנאי הכרחי להמשך טיפול בתביעה.

ט. תצלום ת"ז + ספח.

י. דף פרטי ביטוח (במידה ונרכש ביטוח נסיעות לחו"ל נוסף לזו שנרכשה במגדל).

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו בדואר: 
עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות נסיעות לחו"ל ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.

או לתיבת דוא"ל: tviotnesiot@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' פוליסה, מס' תביעה, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

3. מה יקרה בהמשך ...

לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי, בכפוף לתנאי הפוליסה. במידה וידרשו מסמכים נוספים תישלח לך הודעה בכתב.

4. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 03-9201010 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00.

תביעות נסיעות לחול

מוקד סיוע לשוהים בחול IMA - International Medical Assistance

במידה והמבוטח אושפז בבית חולים בחו"ל, יש ליידע מיידית את מוקד הסיוע לקבלת הנחיות להמשך טיפול