דלג לתוכן
תביעות קרנות פנסיה

מידע והכוונה להגשת בקשה לקצבת נכות

החיים לעיתים בלתי צפויים לכן חשוב שתדע/י שמלבד החיסכון לפנסיית זקנה, עמית מבוטח בקרן פנסיה מבוטח גם בביטוח למקרה של נכות (אובדן כושר עבודה).
במקרה שנגרם לך אירוע ביטוחי שכתוצאה ממנו איבדת את כושרך לעבודה, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו לצורך בדיקת זכאותך לתשלום קצבה חודשית לתקופת הנכות. עם קבלת בקשתך, אנו במגדל מקפת נעמוד לשירותך במקצועיות ונלווה אותך בתהליך, כי תמיד טוב שיש מגדל מאחוריך.

מיהו עמית מבוטח בקרן הפנסיה ?
עמית מבוטח הוא עמית שיש לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או פטירה. ישנם עמיתים בקרן שיש להם יתרת כספים צבורה על שמם, אך לא נרכש עבורם כיסוי ביטוחי ולכן אינם נחשבים כעמיתים מבוטחים. לדוגמא : עמית שביקש לוותר על כיסוי ביטוחי החל מגיל 60 או עמית שהפסיק להפקיד לקרן הפנסיה

מי זכאי לקצבת נכות?
עמית מבוטח בקרן אשר בעקבות אירוע שנגרם לו, איבד את כושרו לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי הכשרתו , השכלתו או ניסיונו , בהיקף של לפחות 25% ולמשך תקופה העולה על 90 ימים רצופים.

חשוב לדעת - מצבים בהם אין זכאות לקצבת נכות
1. האירוע או המחלה שבגינה תובעים לא נגרמו כתוצאה ממחלה, תאונה או מום שהיו קיימים טרם הצטרפות העמית לקרן או מהמועד בו חודש הביטוח בקרן ולא חלפה תקופה בת 60 חודשים רצופים ממועד ההצטרפות לאחרונה לקרן ועד למועד הנכות. (תקופה אכשרה בקרן הפנסיה).
2. הנכות שנגרמה הוחרגה במועד הצטרפות העמית לקרן.
3. עברה תקופת ההתיישנות לקבלת קצבת נכות - 3 שנים ממועד האירוע.
4. הכיסוי בקרן הפנסיה הינו עד תום תקופת הביטוח (גיל פרישה) בהתאם למסלול הביטוח שאותו בחר העמית ולא יאוחר מגיל 67.
5. אם בוצעה משיכת כספי תגמולים מקרן הפנסיה לאחר מועד הנכות , לצורך קבלת קצבת נכות, יהיה על העמית להשיב את הכספים לקרן בתוספת הפרשי תשואה ומדד אקטוארי.

כך מחושבת קצבת הנכות החודשית:

שכר קובע

שיעור הכיסוי לנכות לפי המסלול החל על העמית

שיעור הנכות שאושר בקרן

קצבת נכות

 
נכות סיעודית - נכה מלא שהוכר גם כנכה סיעודי*, יהיה זכאי גם לתוספת של 33% לקצבת הנכות ובלבד שלאחר התוספת לא תעלה קצבת הנכות על השכר הקובע.
*נכה סיעודי הוא נכה מלא שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו פעולות יומיומיות, ולפחות 4 פעולות מתוך 6 הפעולות הבאות: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על סוגרים, ולהתנייד או נכה מלא שהינו "תשוש נפש".

נכות מתפתחת - במקרה שבחר עמית בתוספת כיסוי זה, במקרה של נכות, תוגדל קצבת הנכות שלו בשיעור של 2% אחת לשנה.

נכות כפולה - הכיסוי הביטוחי לנכות יכלול כיסוי ביטוחי נוסף לתשלום קצבת נכות בשיעור כפול במהלך שני חודשי
הקצבה הראשונים. כיסוי זה ניתן כברירת מחדל.

לאופן הגשת בקשה לקצבת נכות והמסמכים שיש לצרף לבקשה>>

כדאי לדעת:
לטפסי הבקשה לקצבת נכות מצורף מסמך הנחיות הכולל פירוט של המסמכים שיש לצרף לבקשה. על מנת לייעל את הטיפול בבקשתך ולמסור לך תשובה מהירה, אנו ממליצים לצרף את כל המסמכים המבוקשים במעמד הגשת הבקשה.

שאלות ותשובות

לטופס להגשת ערעור אונליין על קביעת רופא הקרן/ועדה רפואית >>

להלן לוחות זמנים לטיפול בבקשה לקצבת נכות >>

אנו מאחלים לך בריאות טובה ואריכות ימים
מכלול זכויות העמית ו/או שאיריו מעוגן בתקנון קרן הפנסיה כפי שהוא מעת לעת. התקנון מאושר על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ובכפוף להוראות הדין.

את תקנון קרן הפנסיה ניתן למצוא כאן

כל האמור לעיל נמסר כמידע בלבד ולא נועד לצורך קבלת החלטה בדבר כדאיות הפעולה ואינו בגדר ייעוץ פנסיוני, המלצה או הנחיה או הצעה לבצע או להימנע מלבצע פעולות כלשהן.

המידע מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים ולגברים כאחד.