דלג לתוכן
לקוחות יקרים, בשל המצב הבטחוני מוקדי השירות הטלפוניים סגורים, ולא יינתן שירות קבלת קהל באשקלון ובפתח תקווה, יום שלישי 12.11.19
שירות לקוחות ותמיכה
שירות לקוחות ותמיכה כניסה למגדל שלי

קבלת בקשות למידע וביטול - חוזר "צירוף לביטוח"

העברת בקשות  מידע לצורך הליך התאמת ביטוח:

בקשות מידע הנדרש לצורך הליך התאמת הביטוח לפי סעיף 8 (א) לחוזר "צירוף לביטוח" יש להעביר בצירוף טופס ייפוי כוח מלא וחתום לכתובת: JoinInfo@migdal.co.il

העברת בקשות לביטול פוליסה:

בקשות לביטול פוליסה לפי סעיף 8 (ו) לחוזר "צירוף לביטוח" יש להעביר באמצעות טופס הודעת ביטול מלא וחתום כדלקמן:

בקשות לביטול פוליסות ביטוח חיים ובריאות - למייל: mokedbi@migdal.co.il

בקשות לביטול פוליסות מבנה למשכנתא - למייל: mshkantamivnec@migdal.co.il 

בקשה לחידוש פוליסה שבוטלה אגב רכישת פוליסה אחרת:

בקשה לחידוש פוליסה על פי המצוין לעיל יש להעביר באמצעות טופס - בקשה לחידוש פוליסה שבוטלה אגב רכישת פוליסה אחרת >