דלג לתוכן
תביעות ביטוח דירה
תביעות ביטוח דירה

איתור שרברבים

רכשת הרחבה לכיסוי מפני נזקי מים ונוזלים אחרים במסלול "שרברב הסדר"?

במקרה של נזקי מים בדירתך, באפשרותך לקבל את השירות המתאים באחת מהדרכים הבאות:

להסבר אודות תהליך הגשת התביעה >

*לגביי פוליסות שמועד תחילת הביטוח הנקוב בהם לפני ה03.09.2017, עלייך לפנות למוקד חברת השירות המצוין בגוף תנאי הפוליסה שברשותך
*אופן בחירת השרברב והפניה כאמור לעיל חל רק לגביי פוליסות בהן מועד תחילת הביטוח הנקוב הינו לאחר ה03.09.2017
**האמור לעיל כפוף לתשלום השתתפות עצמית ולתנאי וסייגי הכיסוי בפוליסה