דלג לתוכן
תביעות ביטוח בריאות
תביעות ביטוח בריאות להגשת תביעה אונליין

הגשת תביעה להחזר הוצאות רפואיות

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עלייך לעשות?

יש למלא טופס זה אם יש לך פוליסה הכוללת כיסוים כמו נספח אמבולטורי, כתב שירות רפואה משלימה ו/או נספחים וכתבי שירות נוספים. דוגמאות לשירותים רפואיים אשר קיימים בתנאי הפוליסות להחזר הוצאות רפואיות: התייעצות עם רופא מומחה (שלא אגב ניתוח), בדיקות אבחנתיות בדיקות היריון, בדיקות להתפתחות הילד, שיקום ואביזרים רפואיים.

או באפשרותך למלא את הטופס הבא: טופס הגשת תביעה להחזר הוצאות רפואיות >
*אם המבוטח קטין, ימלא את הטופס אחד מהוריו, אך יחתמו שני ההורים שבו יצוין אופן התשלום הנדרש ופרטי המוטבים, בצירוף תעודת זהות של המוטבים.

2. מסמכים שיש לצרף

א.פירוט ההוצאה הרפואית.

ב.קבלה/ות בגין התשלום עבור השירות שניתן.

 

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר:
 עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות בריאות ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
בפקס: 03-6278444 או דוא"ל tviotbri@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' פוליסה, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

3. מה יקרה בהמשך ...

א.לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי בכפוף לתנאי הפוליסה. במידה וידרשו מסמכים נוספים תישלח לך הודעה בכתב.

ב.עם קבלת המסמכים הנדרשים לטיפול בתביעתך ניצור עמך קשר בהקדם.

4. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת  SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות בטלפון 03-9201010 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00.

מוקד תביעות