דלג לתוכן
gettyimages-856932324_72dpi_for-web_a.jpg
בדיקת יתרת זכות בגין המחאה שהופקה

כאן ניתן לבדוק האם קימת לזכותך יתרת זכות בגין המחאה שהופקה לפקודתך ושטרם נפרעה מתוך מאגר ההמחאות בחיסכון ארוך טווח (להלן: "מאגר הזכאות").