דלג לתוכן

כל הדרכים להפקיד לקופת גמל להשקעה שלך!

לרשותך מגוון דרכים להפקדת כספים לחיסכון האישי שלך

באמצעות הוראת קבע

 • במידה וקיימת הוראת קבע פעילה (הרשאה לחיוב חשבון) באפשרותך לבקש הגדלה של הוראת הקבע או גביה חד פעמית בסכום.
 • ניתן למלא טופס של הוראה לחיוב חשבון (טופס 500) ולבקש להפקיד סכום מסוים מידי חודש או גביה חד פעמית. נדרש להחזיר את הטופס חתום על ידי הבנק. להורדת הטופס > 

 

באמצעות העברה בנקאית

ניתן לבצע העברה בנקאית של הסכום ברצונך להפקיד, לחשבון הגביה של מגדל מקפת לפי הפרטים הבאים:

 • שם המוטב: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
 • שם הבנק: לאומי (10)
 • מספר סניף הבנק: 800
 • מספר חשבון: 29920657
 • בסעיף הערות נדרש לרשום פרטים אשר יזהו את המפקיד ועבור מה ההפקדה,
  לדוגמה: ישראל לישראלי מס ת.ז 00000000, הפקדה עבור גמל להשקעה
 • את האסמכתא יש לשלוח לדוא"ל: mokedge@migdal.co.il

באמצעות המחאה

 • שם המוטב: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
 • את ההמחאה יש לשלוח אל: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, ת.ד 3778 קריית אריה, פתח תקווה מיקוד: 4951106

לידיעתך, הסכום המקסימלי להפקדה לקופת גמל גמל להשקעה בשנת 2023 הינו 76,449 ₪.