דלג לתוכן
לקוחות יקרים, עקב עבודות תחזוקה ייתכנו שיבושים באזור האישי.
ביטוח בריאות

אי כושר מתאונה

פיצוי חודשי במקרה של אי כושר כתוצאה מתאונה

תאונה עשויה לעצור את מרוץ החיים ולגרום, בנוסף לכאב הפיזי והנפשי, להוצאות כספיות גבוהות ולמגבלה גופנית שתפגע ביכולת ההשתכרות. נספח זה יאפשר לך להתמודד טוב יותר עם התקופה הקשה שלאחר התאונה ויעניק לך פיצוי במקרה של אי כושר כתוצאה מתאונה.

מהו נספח אי כושר מתאונה?


אובדן כושר עבודה של המבוטח כתוצאה מתאונה לעסוק במקצוע ו/או עיסוק בהם עסק המבוטח ערב קרות מקרה הביטוח בשיעור של 25% לפחות. אובדן כושר עבודה העולה על 50% ייחשב כאובדן כושר מלא.

  • פרמיה קבועה לפי גיל הצטרפות המבוטח לביטוח (קיימות תוספות מקצועיות).
  • פיצוי חודשי קבוע, בסכום שנרכש.
  • תקופת המתנה קצרה: 14 או 30 ימים, לפי בחירתך.

תנאים כללים להצטרפות

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה

גיל הצטרפות לביטוח: 21-60

תנאים נוספים:

  • תום תקופת הביטוח - גיל 67.
  • תקופת פיצוי מירבית - 36 חודשים.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות וסיעוד

מידע נוסף לשימושך