דלג לתוכן

אי כושר מתאונה

פיצוי חודשי במקרה של אי כושר עבודה כתוצאה מתאונה

תאונה עשויה לעצור את מרוץ החיים ולגרום, בנוסף לכאב הפיזי והנפשי, להוצאות כספיות גבוהות ולמגבלה גופנית שתפגע ביכולת ההשתכרות. נספח אי כושר מתאונה יאפשר לך להתמודד טוב יותר עם התקופה הקשה שלאחר התאונה ויעניק לך פיצוי במקרה של אי כושר עבודה כתוצאה מתאונה.

נספח אי כושר מתאונה


אובדן כושר עבודה של המבוטח כתוצאה מתאונה לעסוק במקצוע ו/או עיסוק בהם עסק המבוטח ערב קרות מקרה הביטוח בשיעור של 25% לפחות. אובדן כושר עבודה העולה על 50% ייחשב כאובדן כושר מלא.

 • פרמיה קבועה לפי גיל הצטרפות המבוטח לביטוח (קיימות תוספות מקצועיות).
 • פיצוי חודשי קבוע, בסכום שנרכש.
 • תקופת המתנה קצרה: 14 או 30 ימים, לפי בחירתך.
 • אובדן כושר עבודה העולה על 50% ייחשב כאובדן כושר מלא.
 • הצהרת בריאות מקוצרת.
 • עקרי בית זכאים לפיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה מלא בביצוע פעולות משק הבית.
 • במקרה שהמבוטח הפסיק לעבוד לתקופה העולה על 90 יום טרם קרות מקרה הביטוח, הוא יהיה זכאי לתגמולי
 • ביטוח לתקופה של עד 6 חודשים.

  לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

נספח אי כושר מתאונה לילדים


כיסוי למבוטח הנמצא במצב של אי כושר מלא או אי כושר לימודים (במקרה של תלמיד במוסד חינוכי) כתוצאה מתאונה.

 • תקופת המתנה קצרה: 10 ימים
 • פיצוי חודשי קבוע, בסכום שנרכש
 • אי כושר חוזר בגין אותו מקרה הביטוח
 • פרמיה קבועה עד גיל 25

  לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

 

תנאים כלליים להצטרפות

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה

גיל הצטרפות לביטוח: 3-17

תנאים נוספים:

 • תום תקופת הביטוח - גיל 25.
 • תקופת פיצוי מירבית - 12 חודשים.
ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס

מידע נוסף לשימושך