דלג לתוכן
ביטוח בריאות

ביטוח תאונות אישיות של מגדל

ביטוח לאירועים רפואיים ואובדן חיים כתוצאה מתאונה

תאונות הן בלתי צפויות מטבען ועלולות לקרות בכל זמן ובכל מקום. ביטוח תאונות אישיות מאפשר להתכונן לבלתי צפוי ולקבל סיוע כספי במקרה של נכות או פגיעה חמורה, אשפוז, הזדקקות לסיוע או מוות, חס וחלילה, כתוצאה מתאונה.

ביטוח תאונות אישיות - עוזרים לך בהחלמה מתאונה

  • פיצוי כספי המהווה הגנה כלכלית במקרה של מוות, נכות ו/או אובדן כושר עבודה.
  • התאמה אישית של הכיסוי והתשלום אליך ולדרישות שלך.


לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

תנאים כללים להצטרפות

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה

גיל הצטרפות לביטוח: 3-75

תקופת הביטוח: עד גיל 80

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות

מידע נוסף לשימושך