דלג לתוכן

ביטוח תאונות אישיות - מגדל דואגים למשפחה מורחב

ביטוח לאירועים רפואיים ואובדן חיים כתוצאה מתאונה

תאונות הן בלתי צפויות מטבען ועלולות לקרות בכל זמן ובכל מקום. ביטוח תאונות אישיות מאפשר להתכונן לבלתי צפוי ולקבל סיוע כספי במקרה של נכות או פגיעה חמורה, אשפוז, שברים, כוויות, מצב סיעודי ועוד. התוכנית מעניקה בחירה של חבילות שונות בסכומי הפיצוי, ומאפשרת על ידי כך התאמה אישית של הכיסוי והתשלום על פי הצרכים של המבוטח.

ביטוח תאונות אישיות של מגדל - ביטוח שכל אחד צריך

פיצוי בעקבות תאונה שקרתה בארץ או בחו"ל ושגרמה לאחד או יותר מהמקרים הבאים:

  • מוות.
  • נכות צמיתה (מלאה או חלקית).
  • שברים.
  • כוויות.
  • פיצוי יומי בגין אישפוז בבית חולים (כפל פיצוי בעת אישפוז בטיפול נמרץ).
  • מצב סיעודי.

תנאים כללים להצטרפות

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה

גיל הצטרפות לביטוח: 3-75

תקופת הביטוח: עד גיל 80.

הפרמיה הינה קבועה ואינה משתנה במהלך תקופת הביטוח, למעט הצמדה למדד ובכפוף לתנאי הפוליסה.

ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס

מידע נוסף לשימושך