דלג לתוכן
אודות יוזמה
אודות יוזמה

יוזמה - דירקטוריון

חברי דירקטוריון וועדות דירקטוריון

חברי דירקטוריון

 • מר ניר גלעד, יו"ר דירקטוריון
 • מר אביה ספיבק, פרופ', דירקטור
 • גב' לימור לבנת, דח"צ
 • מר יובל הברמן
 • מר ניסים שרם
 • גב' אסתר ברק לנדס, דח"צ
 • מר אריה מינטקביץ
 • מר גיל קורץ, דח"צ

תדירות ישיבות הדירקטוריון לא תפחת מהוראות כל דין.

חברי וועדות דירקטוריון

חברי ועדת השקעות

 • מר זאב גוטמן, יו"ר
 • אסתר ברק לנדס, דח"צ
 • מר דוד גולן
 • מר אהרון ציטרין
 • מרק פידלמן

ישיבות ועדת השקעות מתקיימות אחת לשבועיים לפחות כנדרש על פי תקנות מ"ה.

חברי ועדת הביקורת

 • גיל קורץ, יו"ר
 • גב' לימור לבנת, דח"צ
 • גב' אסתר ברק לנדס

בועדת הביקורת מתקיימת לא פחות מ-4 ישיבות במהלך שנה קלאנדרית.

חברי ועדת אשראי

 • גוטמן זאב, יו"ר
 • זהב אלי
 • פרס לכיש עדנה
 • אהוד סביון

ועדת האשראי מתכנסת אחת לשבועיים.

* וועדת אשראי משותפת לשלושת הגופים המוסדיים בקבוצת מגדל- מגדל חברה לביטוח בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ויוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ.

חברי ועדת אשראי

 • אסתר ברק לנדס, דח"צית
 • גיל קורץ, דח"צ 
 • לימור לבנת, דח"צית 
 • מישאל וקנין, דח"צ 

ועדת תגמול מתכנסת מעת לעת לפי הצורך.

בעלי המניות ובעלי השליטה
יוזמה בבעלות מלאה של "מגדל חברה לביטוח בע"מ".