דלג לתוכן
הטבות מס לשנת - 2023
הטבות מס לשנת - 2023 חלון ההזדמנויות למימוש נפתח

רגע לפני שמסתיימת שנת 2023, בייחוד עכשיו כשאנו חווים תקופה מורכבת עם לא מעט אי וודאות, חשוב להתכונן אל העתיד.
זה הזמן להפקיד למוצרי החיסכון וההשקעה ולהרוויח פעמיים, גם חיסכון וגם הטבות מס לשנת 2023 שיכולות לחסוך לך הרבה כסף.


יתרונות ההפקדה לתוכנית החסכון "מגדל גמל להשקעה":

 •  הכספים המופקדים לקופה הם נזילים, וניתנים למשיכה בכל עת.*
 • הפקדה במגדל גמל להשקעה, תאפשר לך לקבל פטור מלא ממס בגיל פרישה, במשיכת הכספים בדרך של קצבה חודשית.
 •  המעבר בין מסלולי ההשקעה הוא ללא עלות, וניתן לפצל את הכספים בין מסלולי ההשקעה המגוונים על פי רמות הסיכון המותאמות לך.
 • בקופת גמל להשקעה ניתן להפקיד בשנת מס עד לסכום תקרה של 76,449 ₪(נכון לשנת 2023).
  ניתן להפקיד את הכספים עד לתאריך 31.12.2023 . הפקדות שיכנסו לאחר מכן יחושבו לשנת המס 2024.

הטבות מס לעצמאים

הטבות המס בחיסכון הפנסיוני של עצמאים


עצמאי שחוסך לפנסיה נהנה מתמיכת המדינה באמצעות הטבות מס הניתנות לחוסכים. שתי הטבות המס הרלוונטיות לעצמאים הן הטבת הזיכוי והטבת הניכוי:

זיכוי - החזר /הקטנת המס המשולם בפועל.
ניכוי - הקטנת ההכנסה עליה משלמים מס.

עצמאי יכול להפקיד 16.5% מהכנסתו החייבת לחיסכון פנסיוני (בכפוף לתקרות הקבועות בתקנות המס), וליהנות מהטבות המס כאשר 5.5% הם לזיכוי ממס של 35% ואילו 11% לניכוי מההכנסה החייבת. בנוסף לכך, יכול להפקיד עד 3.5% נוספים מהכנסתו (מוגבל ב-2.5 פעמים השכר הממוצע במשק) לרכישת כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה וליהנות מזיכוי מס נוסף. במידה וינצל את הטבת המס בגין ההפקדה לאובדן כושר עבודה, יוכרו 16% במקום 16.5% מההכנסה החייבת.


יתרונות ההפקדה לתוכנית החיסכון "קרן השתלמות":

חיסכון בקרן השתלמות לעצמאים נהנה גם הוא, כמו חיסכון פנסיוני, בהטבות מס. הטבת המס ממנה נהנה העצמאי היא הטבת הניכוי דהיינו, הקטנת ההכנסה עליה משלמים מס.

 • חיסכון בקרן השתלמות לעצמאים נהנה גם הוא, כמו חיסכון פנסיוני, בהטבות מס. הטבת המס ממנה נהנה העצמאי היא הטבת הניכוי דהיינו, הקטנת ההכנסה עליה משלמים מס.
 •  ההפקדה מוכרת כהוצאה לצרכי מס לעצמאיים.
 • פטור ממס על הרווחים הריאליים (מוגבל בתקרה).
 • אפשרות למשיכה בסכום חד פעמי במועד הזכאות (6 שנות ותק).
 • מגוון מסלולי השקעה לבחירה.

 

כמה כסף יכול להפקיד עצמאי לצורך הטבת המס?

סכום ההפקדה בקרן ההשתלמות לצורך ניצול הטבת מס מקסימלית הינו בשיעור 4.5% מההכנסה השנתית החייבת כשהיא מוגבלת בתקרת ההכנסה המזכה (284,000 לשנת 2023) - סכום מקסימלי לניכוי 12,780 ₪
לפיכך, מי שאינו מפקיד את סכום המקסימום המזכה אותו בהטבת המס ייהנה מהטבת מס מופחתת.
ניתן להפקיד את הכספים עד לתאריך 31.12.2023 . הפקדות שיכנסו לאחר מכן יחושבו לשנת המס 2024.

אני רוצה לשמוע

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה לשמוע