דלג לתוכן
מידע לעצמאים

קרן פנסיה לעצמאים

בשנת 2017 נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה לעצמאים, המחייב כל עובד עצמאי במדינת ישראל להפקיד כספים בחיסכון פנסיוני במטרה להקנות ביטחון כלכלי בגיל פרישה.
החובה לעצמאים להפריש לקרן פנסיה נחלקת לשניים: עבור חלק מההכנסה החודשית של עד למחצית השכר הממוצע במשק, קיימת חובת הפקדה לפי שיעור של 4.45% ממחצית השכר הממוצע במשק, ועבור חלק מההכנסה החודשית שמעל למחצית השכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק, קיימת חובת הפקדה לפי שיעור של 12.55%.
ההפקדה לקרן הפנסיה תחולק כך - ששליש מההפקדה (ולא יותר מהתקרה) ירשם כרכיב תגמולים לטובת סיוע במקרה אבטלה. רכיב האבטלה ניתן למשיכה לא רק בגיל הפרישה, אלא במקרה של סגירת עסק או העדר הכנסות במשך תקופה.
אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני המרכזיים עבור עצמאיים היא קרן פנסיה מקיפה, כמו "מגדל מקפת אישית"."מגדל מקפת אישית" תבטיח לכם הכנסה קבועה ויציבה לאחר פרישה מעבודה, למשך כל ימי חייכם, ולפני כן כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה או מוות (חו"ח).
במגדל מקפת אישית מגוון מסלולי ביטוח גמישים, אותם ניתן לשנות בכל עת בהתאם לצרכים המשתנים ולמצב האישי או המשפחתי. קרן פנסיה תסייע לכם לשמור על רמת החיים שלכם ע"י הכנסה חודשית קבועה וכיסוי ביטוחי במקרי אובדן כושר עבודה או חלילה מוות.

קרן פנסיה לעצמאים - יתרונות

 • פתרון מיטבי לעצמאים בכל רמות השכר
 • דמי הניהול נמוכים בהשוואה לאפיקי חיסכון פנסיוניים אחרים
 • הבטחת תשלומים לאלמן/ת עמית/ה לתקופה של 240 חודשים
 • כיסוי של 75% לאובדן כושר עבודה בכל גיל הצטרפות במסלול ביטוח ברירת מחדל
 • מגוון אפשרויות קצבה:
  • קצבת זקנה (פרישה), במסגרתה יינתן סכום חודשי שוטף החל ממועד הפרישה ולכל החיים.
  • קצבת שאירים - סכום חודשי שוטף לבני המשפחה - אלמן/ה לכל החיים, יתומים עד גיל 21, בן עם מוגבלות לכל חייו. קצבת השאירים מחושבת כאחוז משכר מבוטח המחושב לפי ההפקדה המשולמת לקרן מידיי חודש.
  • קצבת נכות - סכום חודשי שוטף במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה או תאונה.
 • אפשרות להצטרף אל "מגדל מקפת משלימה", הקרן מתאימה, בין היתר, לעצמאים בעלי שכר גבוה, שהגיעו לתקרת ההפקדות בקרן פנסיה חדשה מקיפה (מגדל מקפת אישית) וברצונם להגדיל את סכום הקצבה בפרישה.

ב"מגדל מקפת משלימה" אין תקרת הפקדות, ניתן לבחור בין הפקדת סכום חד פעמי לבין הפקדות חודשיות וליהנות מהטבות מס בהפקדה.

כחלופה לתוכנית פנסיונית שהיא קרן פנסיה, ניתן להפקיד גם לפוליסת ביטוח פנסיוני.


האמור לעיל אינו ייעוץ פנסיוני ואין להסתמך על המידע כתחליף ליעוץ פנסיוני.