דלג לתוכן

מגדל קופות גמל וקרנות השתלמות בניהול אישי (IRA)

רוצה לנהל את כספי קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלך בעצמך או באמצעות מנהל תיקים שתבחר?

ניהול קופת הגמל או קרן ההשתלמות באופן עצמאי או באמצעות מנהל תיקים אישי, מאפשר לך לקבוע את מדיניות השקעת כספי החיסכון ע"י מגדל השתלמות בניהול אישי (IRA) ומגדל תגמולים בניהול אישי (IRA). במסגרת הניהול האישי באפשרותך לבנות בעזרת מנהל התיקים, תיק השקעות ולבחור באילו מניות ונכסים אחרים להשקיע בכפוף להוראות החוק, תוך השענות על יתרונות הגודל והמקצועיות של מגדל.

מה כולל ניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות?

  • ניהול אישי גמיש של כספי החיסכון, באופן עצמאי או באמצעות מנהל תיקי השקעות חיצוני.
  • הטבות המס להן זכאים בקופות גמל ובקרנות השתלמות נשמרות.
  • שותפות פעילה ומעורבת בבניית תמהיל ההשקעות בהתאם לפרופיל ההעדפות האישי באופן עצמאי או באמצעות מנהל התיקים.
  • גמישות בהיקף הנכסים, ניתן להגיב במהירות ולשנות בקלות את הרכב תיק ההשקעות בהתאם למצב השוק.

איך אני יודע אם ניהול קופות אישי מתאים לי?

ניהול השקעות מחייב הבנה מעמיקה ועדכנית וידע מקצועי. לכן רצוי להפקיד פעילות זו בידי מנהל השקעות מוסמך ומנוסה.
יחד עם זאת, אם ברשותך הידע והרצון להיות מעורב בניהול כספי הקופות ולנהל אותם באופן עצמאי או באמצעות מנהל תיקי השקעות חיצוני שתבחר, תוכל לעשות כן באמצעותנו, כל זאת בכפוף לאמור בהסכם ההצטרפות לקופת הגמל בניהול אישי.

באילו נכסים ניתן להשקיע?

בקופת הגמל וקרנות ההשתלמות בניהול אישי ניתן להשקיע אך ורק בני"ע סחירים (אג"ח ומניות), פיקדונות, תעודות סל וקרנות נאמנות השקעות בחו"ל (אך ורק ממדינה המדורגת BBB- ומעלה או חברות ב- OECD). לא ניתן לפעול באופציות, למעט רכישת אופציות מכר עד 5% מנכסי הקופה. ההשקעה בניירות ערך שכירים של תאגיד מסוים לא תעלה על 10% משווי נכסי הקופה (למעט תעודת סל, קרן חוץ , פיקדונות בבנקים ואג"ח מדינה).
הכספים לא יושקעו במוצר מובנה (סחיר/לא סחיר).

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל