דלג לתוכן
קופות גמל

שיעור תשואה נומינלי נטו - מילון קופות גמל

שיעור תשואה נומינלי ברוטו בניכוי דמי ניהול.

אני רוצה להצטרף

קופת גמל