דלג לתוכן
קופות גמל

שיעור דמי ניהול.

בקצרה: דמי ניהול מגלמים את הוצאות של קופת גמל שנדרשות לצורך ניהולה השוטף של הקופה (למעט עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך). שיעור דמי הניהול מחושב על פי נוסחה שקבע משרד האוצר בתקנות ייעודיות לכך.

ממה מורכבים דמי ניהול?

דמי ניהול הם למעשה עמלה שמשלם המבוטח עבור חברת הביטוח בה מתנהל החיסכון הפנסיוני שלו, שתמורתם חברת הביטוח מבצעת ניהול שוטף של החיסכון, השקעה של הכספים באפיקים שונים, ותשלום הקצבאות למבוטח. בין השאר, גובה דמי הניהול נגזר מסוג המסלול שבחר המבוטח להשקיע בו את הכספים.

ברוב המקרים, דמי ניהול מורכבים משני אספקטים:

» דמי ניהול מהפקדות: דמי ניהול מהפקדות נגזרים מאחוז מסוים שאותו גובה חברת הביטוח עבור כל הפקדה שהחוסך מפקיד בתוכנית אותה מנהלת חברת הביטוח
» דמי ניהול מיתרה צבורה - דמי ניהול מיתרה צבורה מהווים אחוז מסוים שאותו גובה חברת הביטוח עבור סך כל הכסף שכבר הצטבר בתוכנית החיסכון
לגובה דמי הניהול ישנה תקרה קבועה שאף גוף מבטח אינו רשאי לעבור אותה, אולם לרשות המבוטח עומדת זכות להתמקח על גובהם ולנסות להפחית אותם, כך שהחיסכון שלו – והקצבאות העתידיות – יהיו גבוהים יותר. כך למשל, נכון ל-2022, בביטוחי המנהלים ובקופות הגמל ניתן לגבות דמי ניהול בגובה של עד 1.05% מהסכום הצבור ועד 4% מההפקדות.

חשוב לזכור כי גובה דמי ניהול עשוי להשתנות בהתאם למסלול ההשקעה שבחר החוסך, וכי גם להחלפת מקום עבודה ישנה השפעה על שיעור דמי הניהול שנגבים ממנו.
עפ"י הסדרים שהותקנו ב-2018, מבטח פנסיוני רשאי לגבות דמי ניהול נמוכים יותר מהתקרה הקבועה, אולם זאת בכפוף לכך שהמחיר המוזל יינתן למבוטח למשך 5 שנים לפחות.

למרות זאת, ישנם מקרים בהם רשאית חברת ביטוח להעלות את דמי הניהול, אך כמובן לא לעבור את התקרה הקבועה בתקנות, ולהודיע על כך למבוטח מראש:

» אם חלה הפסקה בתשלומים לביטוח הפנסיוני שלא באחריות המעסיק
» אם התבצעה משיכה או העברה מלאה/חלקית של היתרה הצבורה לקופת גמל אחרת או לאפיק השקעה אחר המנוהלים באותה קופה.
» אם החוסך קיבל הנחה בגובה דמי הניהול במקום העבודה שלו, ועזב אותו לטובת מקום עבודה אחר
למרות העובדה כי דמי ניהול הם פקטור בעל משמעות רבה לנתונים הכספיים ולקצבאות העתידיות שיקבל המבוטח, ובהחלט חשוב להתמקח ולהשיג את דמי הניהול המינימליים עבור המבוטח, עדיין קיימת חשיבות רבה לבחון את התוכנית הפנסיוניות כמכלול שלם, ולודא שהיא אכן עונה על הצרכים בצורה מיטבית.
לכן, לא כדאי להתפתות בהכרח רק לתוכנית פנסיונית המבטיחה דמי ניהול נמוכים, אלא לבדוק לעומק את כלל התנאים בפוליסה, כמו תשואות שנתיות שהקרן מניבה לאורך זמן, מסלול השקעה המותאם באופן מדויק לצרכיו האישיים והייחודיים של החוסך, ועוד!

 

אני רוצה להצטרף

קופת גמל
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף