דלג לתוכן
קרנות פנסיה

קרן פנסיה: כל מה שרציתם לדעת על דוח הפנסיה השנתי שלכם

אם גם אתם נמנים על ישראלים רבים שמקבלים את דוח הפנסיה השנתי ו...פשוט מתעלמים ממנו, חשוב שתדעו שלמרות שאתם "בחברה טובה", כדאי לכם לקרוא את השורות הבאות. בדוחות הללו מצוי מידע חשוב עבורכם, בעיקר בכל מה שקשור לחיסכון הפנסיוני שלכם שהוא אחד מאפיקי החיסכון המשמעותיים ביותר בחיי כל מי שרוצה לדאוג למצבו הכלכלי גם בגיל פרישה וכן לכיסוי הולם במצבים של נכות או פטירה.
במאמר זה ריכזנו לכם כמה המלצות לקריאה נכונה ומעמיקה של דוח הפנסיה השנתי או הרבעוני, כדי שתוכלו לקבל תמונת מצב עכשווית על החיסכון הפנסיוני שלכם, לוודא שמסלולי הביטוח שלכם מותאמים אישית לגילכם ומצבכם, שההפקדות בוצעו כהלכה, ומה גובה דמי הניהול שאתם משלמים. כל אלו יסייעו לכם לבחון את הזכויות הפנסיונית שלכם ולהתאים אותם לצרכיכם האישיים.


הדוח השנתי
הדוח השנתי נשלח לעמיתים עד סוף הרבעון הראשון של השנה, דהיינו עד סוף חודש מרץ ומתייחס לשנת המס החולפת. בדוח השנתי המקוצר שנשלח לעמית תמצאו פירוט של כל הסכומים שהופקדו לקרן הפנסיה שלכם, הרווחים שנצברו, דמי הניהול שנגבו, המשיכות או הניודים שבוצעו בחשבון במהלך השנה, וכמובן - את יתרת החיסכון המצטבר נכון לסוף השנה. בנוסף, תמצאו בדוח את הקצבה החודשית הצפויה בפרישה, את גובה הקצבה במקרה של נכות מלאה (אובדן כושר עבודה) ואת קצבת השאירים במקרה מות העמית.
עוד מכיל הדוח השנתי אישור מס על ההפקדות במהלך שנת המס והצהרת הון, המהווה אסמכתא רשמית למס הכנסה על הכספים ששולמו בגינך לקרן.
בנוסף מופק דוח שנתי מפורט שמכיל פירוט רחב יותר של נתונים ומידע. דוח זה עולה לאישור המידע האישי של העמית באתר האינטרנט, במקביל למשלוח הדוח המקוצר.

הדוח הרבעוני
הדוח הרבעוני נשלח לעמיתים 3 פעמים בשנה (במאי בגין התקופה שעד ה- 31 למרץ, אוגוסט בגין התקופה שעד ה- 30 ליוני, ונובמבר בגין התקופה שעד ה- 30 לספטמבר). הדוח נשלח לעמיתים שבחשבונם היו הפקדות ברבעון הרלוונטי או שיתרת החיסכון הצבור שלהם עולה על 50,000 ₪. הדוח מציג נתונים בדומה לדוח השנתי המקוצר בגין התקופה שמתחילת השנה ועד לסוף הרבעון האחרון.


איך לקרוא נכון את דוח הפנסיה שלכם?
קריאה והבנת הדוחות יכולים לעזור בקבלת החלטות חשובות לכם ולמשפחתכם.
בטבלת התשלומים הצפויים מקרן הפנסיה תוכלו לראות את אומדן הקצבה הצפויה לכם בפרישה ואת גובה הקצבה לשארים במקרה חלילה של פטירה ובמקרה של נכות (אובדן כושר עבודה). כך תוכלו לבחון באם מסלול הביטוח בו אתם נמצאים מקנה לכם את הכיסוי המתאים למצבכם.
חשוב לציין, שעמית שהינו ללא בן/בת זוג וללא ילדים עד גיל 21, רשאי לוותר על הכיסוי הביטוחי למקרה פטירה ועמית ללא בן/בת זוג שיש לו ילדים עד גיל 21, רשאי לבחור בכיסוי ביטוחי לילדיו בלבד. בחירה בויתור על כיסוי ביטוחי למקרה פטירה, מוזילה את עלויות הכיסוי הביטוחי ומגדילה את יתרת החיסכון לפרישה. במקרים בהם לא חל שינוי במצב המשפחתי הנ"ל, יש לחזור ולעדכן את הקרן על הוויתור על כיסוי זה מידיי שנתיים. כמו כן, לעמית שביקש בעבר לוותר על הכיסוי הביטוחי ומצבו המשפחתי השתנה (לדוגמה רווק שהתחתן) - חשוב לזכור לעדכן את קרן הפנסיה על השינוי במצב המשפחתי כדי להחזיר את הכיסוי לשארים.
דבר נוסף שחשוב לבדוק בדוח הפנסיה שלכם הוא האם המעסיק הפריש לכם את מלוא ההפקדות, ועפ"י איזה "שכר מבוטח" נגזר התשלום של המעסיק. בשל כך, כדאי להשוות את חלק המעסיק בתלוש השכר לבין הסכום שהפריש המעסיק המפורט בדוח, ולוודא שהסכומים הללו זהים, ואין פערים ביניהם. חשוב לבדוק שכל ההפקדות מופיעות בחשבון שלכם - חלק העובד בהפקדות, חלק המעסיק וחלק המעסיק ברכיב הפיצויים.
עוד נתון מעניין שחשוב לבדוק בדוח הוא לאיזה מסלול השקעה אתם שייכים, ובעיקר לוודא שאתם נמצאים במסלולי השקעה המתאימים להעדופותיכם; וכן לעקוב אחר התנועות בחשבון מתחילת השנה, בעיקר אם במהלך השנה העברתם כספים מקופה או קרן אחרת או ביצעתם משיכה של כספים.
אם תבצעו את הפעולות הפשוטות הללו בכל פעם שמגיע אליכם דוח הפנסיה השנתי או הרבעוני, תוכלו לקבל תמונת מצב עכשווית של החיסכון הפנסיוני שלכם ולוודא שהנתונים מתאימים למצבכם האישי והמשפחתי ושההפקדות לתוכניתכם בוצעו כהלכה.


האמור לעיל אינו ייעוץ פנסיוני ואין להסתמך על המידע כתחליף ליעוץ פנסיוני.