דלג לתוכן

מגדלור לפרישה - פנסיה לעצמאים

הבחירה שלך היום, היא הביטחון שלך מחר

פוליסה המיועדת לעצמאיים בני 60+, המאפשרת הפקדה חד פעמית במסגרת חיסכון פנסיוני כדי להבטיח לך או ליקרים לך, קצבה לכל החיים לאחר פרישה מהעבודה, החל מהמועד שיקבע על ידך בעת ההצטרפות. ביטוח מגדלור לפרישה מוכר כקופת גמל ומאפשר לך לשמור על הטבות מס בגין ההפקדה בהתאם לתקרות ולחוקי המס ובמקביל מאפשר לך הטבות שאינן קיימות בקופת גמל כגון: שיעור דמי ניהול קבוע, בחירה בין משיכה הונית או ניוד (בהתאם לסוג ההפקדה ובתנאי שלא החל תשלום הקצבה החודשית).

כל היתרונות של הפוליסה:

 

גמישות

באפשרותך לעשות בכסף שימוש לכל אחת מהמטרות הבאות:

  • קבלת קצבה חודשית החל מהמועד שקבעת.
  • קבלת קצבה חודשית מוקדמת במקרה סיעוד.
  • קבלת פדיון בסכום חד פעמי בכפוף לתקנות מס הכנסה ותנאי הפוליסה.

ביטחון

מקדם הקצבה מובטח מפני שינויים בתוחלת החיים, כלומר קצבה קבועה לכל החיים
תשלומי קצבה לבני המשפחה, במקרה שתלך לעולמך.

מגוון

בתקופת החיסכון יש באפשרותך לבחור מתוך מגוון מסלולי ההשקעה ולשנות את בחירתך
בהתאם להעדפותיך, צרכיך, והתנאים המשתנים בשוק ההון, כולל מודל מנוהל תלוי גיל.

לקבלת הסבר על המודל המנוהל >

מיסוי 

המעבר בין מסלולי השקעה אינו מהווה אירוע מס, ואינו חייב בניכוי מס רווחי הון.
(בכפוף לתקנות מס הכנסה ותנאי הפוליסה).

חוזה אישי 

דמי ניהול קבועים (שיעור של 1.05% מהצבירה בשיעור מובטח שלא יעלה עד לקבלת הקצבה).
בכפוף להוראות הדין וההסדר התחיקתי.


לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל

מידע נוסף לשימושך