דלג לתוכן

ביטוח חיים עם חיסכון

 אילו תשואות הניב החיסכון שלך? מחשבון לחישוב תשואת מסלולי השקעה

** הודעה: בעקבות שינוי השם והתאמת המדיניות תהיה המדיניות במסלול זה זהה למדיניות במסלול בקוד אוצר 69 ולכן ימוזג מסלול זה למסלול בקוד 69 לעיל.

למכתב יישום רפורמה בתחום מסלולי השקעה

 

* התשואה המוצגת הינה התשואה הנומינאלית שהשיגה הקרן בתקופה הנתונה, לפני ניכוי דמי ניהול, בגין סכום המיועד לחיסכון שהיה במסלול ההשקעה לאורך כל תקופת החישוב. חישוב תשואה שהושגה בפועל בפוליסה ספציפית מתחשב בין היתר במועדי ההפקדות של כספי החיסכון במסלול ומועדי המשיכות ממנו, והכל בהתאם לתנאי הפוליסה הרלוונטית וההסדר התחיקתי.

* מחשבון התשואות מאפשר לך לבצע חישוב של התשואה הנומינאלית ברוטו שהשיגה כ"א ממסלולי ההשקעות המוצגים במחשבון בתאריכים כפי שתגדיר.

* במחשבון התשואות - החישוב מתאריך מסוים ("יום הראשון לחישוב") מבוסס על מדד הסגירה של המסלול ביום העסקים האחרון שקדם ליום הראשון לחישוב. החישוב "עד לתאריך" מסוים ("יום אחרון לחישוב") מבוסס על מדד הסגירה של המסלול ביום האחרון לחישוב, אם היה יום עסקים, ואם היום האחרון לחישוב לא היה יום עסקים - מדד הסגירה של המסלול ביום העסקים האחרון שקדם ליום האחרון לחישוב.

* לידיעתך, בתוצאות הבחירה מסלול השקעה "הצג הכל" ו- "הצגת תשואה מצטברת בין תאריכים נבחרים" כלולים מסלולי השקעה אשר בטווח התאריכים שנבחרו לא ניתן להציג תשואה בגינם. להלן פירוט מסלולי ההשקעה אלה והתאריך החל ממנו ניתן להציג את התשואה בגינם: מגדל מסלול לבני 50 ומטה החל מ- 01/01/2016  | מגדל מסלול לבני 50 עד 60 החל מ- 01/01/2016 | מגדל מסלול לבני 60 ומעלה החל מ- 01/01/2016 | מגדל- מסלול שקלי טווח קצר החל מ- 02/05/2016 | מגדל - מסלול אג"ח החל מ- 13/04/2016 | מגדל מסלול חו"ל החל מ- 01/01/2016.