דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

חיתום - מילון חיסכון פנסיוני

תהליך במהלכו מחליט החתם אם להתקשר בהסכם הביטוח עם המבוטח או לא ואם כן באילו תנאים (פרמיה, השתתפות עצמי, הקף הכיסוי, דרישות המיגון וכו'). השלב האחרון להפקת הפוליסה.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף