דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

חתם - מילון חיסכון פנסיוני

נציג מוסמך של המבטח שעוסק בהגדרת הריסק למבוטח ספציפי המחליט האם לקבל את ההצעה לביטוח או לדחותה או להגביל את הכיסוי לפוליסה, או לחילופין לדרוש הגנות ותנאים מסוימים מהמבוטח כתנאי לקבלתו לביטוח. החתם מקבל את החלטה על פי המידע המצוי בטופס ההצעה לביטוח.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף