דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

ניכוי ממס - מילון חיסכון פנסיוני

אחת מהדרכים לתת הטבות מס היא באמצעות הקטנת ההכנסה החייבת בתשלום מס. אדם שהפקיד כספים לקופת גמל מקבל אישור לנכות מהכנסתו החייבת את הסכומים שהפקיד, עד תקרה, ובכך נהנה מהטבה כספית בגובה המס השולי שלו מוכפל בסכום שאושר לניכוי.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף