דלג לתוכן

תקרת שכר לתגמולים - מילון חיסכון פנסיוני

גובה השכר המירבי שהמעביד יכול להפריש ממנו לקופת תגמולים של העובד, בלי שההפקדה תחשב כהכנסה חייבת במס בידי העובד כבר במועד ההפקדה.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס