דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

הפרשות לתגמולים - מילון חיסכון פנסיוני

כספים המועברים על ידי העובד ומעסיקו ו/או על ידי חוסך עצמאי לטובת חיסכון לגיל הפרישה ואשר לגביהם ניתן ליהנות מהטבות מס.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף