דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

פנסית זקנה - מילון חיסכון פנסיוני

פנסיה חודשית המשולמת לעמית בקרן פנסיה אשר זכאי לכך. הפנסיה משולמת לעמית כל חייו ולשאריו, לאחר מותו, על פי מסלול הפרישה שבחר במועד תחילת קבלת הגמלאות.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף