דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

מקרה הביטוח - מילון חיסכון פנסיוני

המאורע, כמוגדר בפוליסה, אשר התרחשותו מזכה את המבוטח או המוטב, לפי העניין, בקבלת תגמולי הביטוח.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף