דלג לתוכן

מקרה הביטוח - מילון חיסכון פנסיוני

המאורע, כמוגדר בפוליסה, אשר התרחשותו מזכה את המבוטח או המוטב, לפי העניין, בקבלת תגמולי הביטוח.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס