דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

קרן פנסיה מקיפה  - מילון חיסכון פנסיוני

תוכנית חיסכון לגיל פרישה הכוללת כיסוי למקרה מוות ולמקרה נכות. הקרן משלמת לזכאים לכך קצבאות חודשיות בלבד - זקנה, נכות או שארים. זכויות העמיתים בקרן מוגדרות בתקנון.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף