דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

ערך פדיון - מילון חיסכון פנסיוני

ערך החיסכון שנצבר בתוכנית לו זכאי המבוטח במקרה בו הוא בוחר לפדות את כספי הביטוח לפני תום תקופת הביטוח, ע"פ תנאי התוכנית. יתכן שמסכום זה יצטרך המבוטח לשלם מס במועד משיכת הכסף.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף