דלג לתוכן
קרנות השתלמות

המדריך המלא למשיכת כספים מקרן ההשתלמות

מהי קרן השתלמות?
קרן ההשתלמות החלה כתוכנית חסכון למורים שנועדה למימון השתלמות מקצועית, כנסים מקצועיים ולימודי המשך. גופים נוספים אימצו רעיון זה וביקשו להוסיף עבורם קרן השתלמות בהסכמי העבודה. נכון להיום - קרן השתלמות הינה קופת חסכון לשכירים, בעלי שליטה, עצמאים וחברי קיבוץ.
קרן ההשתלמות הינה תכנית חסכון לטווח קצר עד בינוני (3 עד ת 6 שנים) אולם ניתן להשאיר את הכספים כחיסכון לטווח ארוך.
הפקדה לקרן מעניקה הטבה במס בשלב ההפקדה ובשלב המשיכה. עמית שכיר נהנה מהטבה בכך שחלק המעסיק אינו מובא בחשבון בחישוב המס על השכר (מוגבלת בתקרה). הפקדת עצמאי מוכרת כהוצאה לצרכי מס (מוגבלת בתקרה).
קרן השתלמות הנה אפיק החיסכון היחידי בו הרווחים שנצברו פטורים ממס, על חלק ההפקדה אשר אינו עולה על התקרה הנקובה בהוראות הדין.
קרן ההשתלמות של מגדל בעלת מגוון רחב של מסלולי השקעה אשר מאפשרים לעמית לפזר את כספי הקרן בהתאם לצרכיו.

 

מתי ואיך ניתן למשוך כספים מקרן ההשתלמות?
כספי קרן השתלמות ניתנים למשיכה בהתאם להוראות הדין בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
• וותק הקרן עומד על 6 שנים לפחות
• וותק הקרן עומד על 3 שנים לפחות ובתנאי שכבר הגעתם לגיל זכאות
• וותק הקרן עומד על 3 שנים לפחות ובתנאי שהכספים שנמשכו נועדו למטרת לימודים או השתלמות, דבר שתצטרכו להוכיח באישורים רשמיים


לצורך משיכת הכספים תוכלו למלא טופס אונליין כאן, וכן לצרף צילום עדכני של תעודת הזהות וצילום צ'ק אישי או אישור ניהול חשבון בנק. לאחר מספר ימים תוכלו להתעדכן בסטטוס הבקשה באיזור האישי שלכם ב"מגדל שלי".
לפני שמושכים כספים מקרן ההשתלמות חשוב לזכור שמשיכת כספים מונעת הפקדה חדשה לאותה קרן והפקדה לחשבון חדש תתחיל ותק חדש. המשך הפקדת כספים לקרן קיימת שומרת על הזכות למשוך את כספי הקרן גם ביחס לכספים חדשים שמופקדים בה.
מעבר לכך, הקרן מאפשרת קבלת הלוואות על חשבון כספי הקרן. הסכום שניתן ללוות כנגד כספים הניתנים למשיכה כדין (כספים נזילים) הינו עד 80% מיתרת הכספים. תקופת ההלוואה עד 7 שנים כאשר קיימים מסלול החזר שונים.

 


האמור לעיל אינו ייעוץ פנסיוני ואין להסתמך על המידע כתחליף ליעוץ פנסיוני.